Sökning: "Creativity"

Visar resultat 1 - 5 av 1565 uppsatser innehållade ordet Creativity.

 1. 1. Thinking Outside the Box Inside the Chat Box - The Impact of Large Language Models on Innovation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Carl Ericson; Mattias Eriksson; [2023-07-19]
  Nyckelord :Innovation; Creativity; Product Improvement; LLMs; ChatGPT;

  Sammanfattning : Innovation is a key driver in the pursuit of development for both organizations and society. The development of large language models (LLMs) is disrupting industries and redefining various tasks traditionally performed by humans, including how innovation could be conducted. LÄS MER

 2. 2. The Power of Cultural Diversity in Project Teams: A Path to Greater Innovation - A qualitative study of how cultural diversity impacts innovation output in project teams

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Buba Sanyang; Liibaan Ali; [2023-07-18]
  Nyckelord :Cultural diversity; Project teams; Innovation output; Projects; Communication; Collaboration; Project manager; Project members; Homogenous teams; Heterogeneous teams;

  Sammanfattning : This paper explores the impact of cultural diversity within project teams on innovation output. A greater variety of viewpoints and strategies can result from cultural diversity, which may boost innovation output. On the other hand, it may also lead to difficulties in communication and collaboration, both of which are barriers to innovation. LÄS MER

 3. 3. Naturalistisk paganism: En netnografisk studie av naturalistiskt pagana individers erfarenheter och förhållningssätt till religiös praktik

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Carolina Lindstedt; [2023-06-28]
  Nyckelord :naturalistisk paganism; religiös naturalism; netnografi; reclaiming enchantment; levd religion; nonreligion; Atheopaganism; Reddit;

  Sammanfattning : Abstract: Based on a netnographic study, focusing on the Reddit group SASSWitches, the experiences and approaches of naturalistic pagans towards religious practice are examined. Data collected from 100 discussion threads is analysed from a perspective of lived religion, emphasizing the categories of spiritual dimensions, embodiment, emotions, and materiality. LÄS MER

 4. 4. Konstnärernas trädgård : en processanalys av trädgårdsrekonstruktionen på Carl Larsson-gården

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för kulturvård

  Författare :Julie von Hofsten; [2023-05-03]
  Nyckelord :reconstruction; restoration; historic garden; cultural heritage; intangible heritage;

  Sammanfattning : The essay is a case study that describes the reconstruction process of the garden at Carl Larsson­gården that took place between 2010-2014. The survey places particular emphasis on horticultural historical values and how these are translated from theory to practice. LÄS MER

 5. 5. Att skapa musik, text och berättelse tillsammans med andra. Under vilka förutsättningar och med vilka metoder blommar min kreativitet som mest i ett försök på att skapa och fullfölja idéer tillsammans med andra?

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Högskolan för scen och musik

  Författare :Martin Stokke Mathiesen; [2023-04-04]
  Nyckelord :scenkonst; kreativitet; scenisk gestaltning; nyskriven musikal; skådespeleri; musikdramatik; musikalartist; Nils Petter Ankablom; Benny Andersson; Staffan Berg;

  Sammanfattning : I samarbete med mina klasskamrater och kollegor Otto Falk och Miranda Engholm, har jag under Hösten 2022 på Högskolan för scen och musik Göteborg gjort ett undersökande arbete där målet varit att skriva musik och dramatisk text för scenen och till slut visa upp det i form av en föreställning. Syftet med arbetet har varit att undersöka den kreativa processen kring själva skapandet av dramatiska låtar, och hur man kan skapa i process tillsammans med andra. LÄS MER