Sökning: "Credit Bank"

Visar resultat 1 - 5 av 373 uppsatser innehållade orden Credit Bank.

 1. 1. Editionsplikt och banksekretess – En studie i förhållandet mellan personlig integritet och informationsanskaffning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Victor Flemming; [2022]
  Nyckelord :bankrätt; civilrätt; processrätt; edition; banksekretess; Law and Political Science;

  Sammanfattning : The purpose of this essay is to examine and critically review the relation be-tween the individual’s interest of not having its personal circum-stances between him and a credit institution disclosed without authorization and the scope of the duty of disclosure. The two conflicting interests raises questions regarding the limits of the duty to produce documents and to what extent individual banking relationships are being held confidential. LÄS MER

 2. 2. I mötet med banken : kreditbedömning av lantbruksföretag ur ett genusperspektiv

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Linda Holm; [2022]
  Nyckelord :genus; finansiering; kreditbedömning; lantbrukslån; 5C-modellen;

  Sammanfattning : Sveriges lantbruksföretag blir allt färre och en underrepresentation av kvinnliga lantbrukare råder. För att ha möjlighet att bedriva lantbruk är tillgång till extern finansiering nödvändigt, och banker tillhör den vanligaste kreditformen. LÄS MER

 3. 3. A Mixed-Method Case Study of Swedish Loan Officers' Mortgage Credit Decisions

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Leonard Ekberg; [2022]
  Nyckelord :Loan Officers; Judgment; Mortgage Credit Decisions; Inconsistency;

  Sammanfattning : This thesis purpose was to examine to what extent and why loan officers’ judgment influence mortgage credit decisions. A mixed method was used to collect primary data from loan officers’ at a Swedish commercial bank. LÄS MER

 4. 4. Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Alex Dahlberg; Fabian Halvardsson; Felix Persson; [2022]
  Nyckelord :Relationsinriktad kreditgivning; transaktionsinriktad kredigivning; kreditbedömning; affärsrelationer; banker; fastighetsbolag; Business and Economics;

  Sammanfattning : Examensarbetets titel: Den hjälpande handen inom kreditgivningsprocessen Seminariedatum: 3 juni 2022. Ämne/kurs: FEKH69 Examensarbete i redovisning på kandidatnivå, 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Classification Method of Financial Behaviour Through Means of Machine Learning : Can a classification method created using bank transaction and machine learning help individuals to understand their spending behavior?

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yilei Cheng; Akhmed Al-Sayed; [2022]
  Nyckelord :machine learning; bank transactions; classification; spending behaviour; overspending; money awareness.; maskininlärning; banktransaktioner; klassificering; utgiftsbeteende; överutgifter; finansiell kunskap.;

  Sammanfattning : With the current fast transformation from physical cash to digitized banking systems, there are more and more people that are at risk of overspending without realizing it. There are methods and researches done that are targeted at incorporating machine learning in identifying fraudulent transactions and credit scores but currently there is no research done in categorizing people’s behaviour based on transaction records using machine learning techniques. LÄS MER