Sökning: "Crete"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade ordet Crete.

 1. 1. LCA på stomme för flerbostadshus : En jämförelse av betong och KL-trä

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Högskolan i Gävle/Energisystem och byggnadsteknik

  Författare :Christoffer Hedman; Peter Källman; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta arbete är genomfört med målet att tydliggöra hur en byggnads miljöbelastning kan reduceras. I en fallstudie av ett flerbostadshus i Gävle jämförs miljöbelastningen med hänsyn till utsläpp av koldioxid, övergödning och försurning. LÄS MER

 2. 2. Ortodox kristendom på Kreta : en undersökning om synen på och uppfattningen om grekisk ortodoxt kristna traditioner, symboler och ritualer i förhållande till sekularisering, ateism och religiositet

  Magister-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för humaniora

  Författare :Eva Nilsson; [2022]
  Nyckelord :religion; orthodox christianity; tradition; secularisation; atheism; religiosity; religion; ortodox kristendom; tradition; sekularisering; ateism; religiositet;

  Sammanfattning : Based on studies of religion and atheism in Greece, which show different results, theinterest was aroused to study the matter more closely and in depth through qualitativeinterviews with four persons living in Chania in Crete where the Greek OrthodoxChristian culture has long been visibly established. The essay concerns the practice ofreligion as it is expressed through Greek Orthodox Christianity in relation to religiosity,atheism and secularization. LÄS MER

 3. 3. Minoisk religion : En jämförande analys av arkeologerna Arthur Evans och Nanno Marinatos forskning utifrån teorin om historiemedvetenhet

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Religionsvetenskap

  Författare :Kassandra Egardt Fassarakis; [2022]
  Nyckelord :Minoan religion; Crete; Arthur Evans; Nanno Marinatos; archeology; comparative study; historical awareness; goddess; symbols;

  Sammanfattning : This essay contains a comparative study between the works of the two archeologists Arthur Evans and Nanno Marinatos. The comparison focuses on academic publishments concerning minoan religion in bronze age Crete, Greece. LÄS MER

 4. 4. Gränsöverskridande samverkan i biosfären : samverkansprocesser i två biosfärområden

  Master-uppsats, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Leonie Tidlund; [2020]
  Nyckelord :samverkan; legitimitet; biosfärområde; Östra Vätterbranterna; Vänerskärgården med Kinnekulle;

  Sammanfattning : Samverkan är en central del i arbetet mot en hållbar utveckling, för att konkreta för-ändringar ska kunna ske på lokal nivå. Biosfärområden är modellområden för hållbar utveckling som fungerar som en samverkansplattform som samlar de lokala aktörer som kan och vill verka för en hållbar utveckling inom området. LÄS MER

 5. 5. Klimat och väder i Nordatlanten-regionen under det senaste årtusendet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Geologiska institutionen

  Författare :Linus Brakebusch; [2020]
  Nyckelord :Solar activity; Volcanic activity; North Atlantic Oscillation NAO ; Medieval Warm Period; Little Ice Age; Earth and Environmental Sciences;

  Sammanfattning : One of the most important areas in climatology today is the development of climate models. To evaluate how well a particular climate model is working it is compared with climate reconstructions based on proxy-data, which is indirect climate information that can be obtained from climate archives. LÄS MER