Sökning: "Criminal theories"

Visar resultat 1 - 5 av 153 uppsatser innehållade orden Criminal theories.

 1. 1. Att födas död : Skugginstitutionalism, Nekropolitik, Framing & Prekaritet

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Teologiska institutionen

  Författare :Vera-Linn Lanängen; [2020]
  Nyckelord :Institutionalisering; Prekaritet; Nekropolitik; Framing; HBTQI; Jehovas vittnen;

  Sammanfattning : In this thesis I examine precarity and necropolitics in the context of a religious institution namely the Jehovah’s witnesses. I specifically examine the conditions of LGBTI-children by the use of framing and the Jehovah’s witnesses own published material. LÄS MER

 2. 2. Ungdomsbrottslighet i Sverige - En studie av potentiella riskfaktorer som leder till ungdomsbrottslighet

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Hussein Ahmed; Murtada Ali Khalaf; [2020]
  Nyckelord :Crime; Empowerment; Life-span theory; Norm-breaking behavior; risk factors; youth delinquency;

  Sammanfattning : The aim of this study is to understand the risk factors contributing to juvenile delinquency for young men in Sweden. Previous research shows that juvenile delinquency is a theme that exists in all communities and affects several areas of society such as family relations, social relations, academic achievement as well as individual consequences. LÄS MER

 3. 3. För att förstå galenskap måste vi tänka galenskap - en kvalitativ innehållsanalys av bakgrunden till kriminalitet hos seriemördare i den verklighetsbaserade kriminalserien Mindhunter

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Tova Wedding; [2020]
  Nyckelord :kriminologi; tv-serie; seriemördare; innehållsanalys; populärkultur; socialisation; sociala band; den ideala förövaren; hegemonisk maskulinitet; Social Sciences;

  Sammanfattning : Det som skildras och berättas inom inom populärkulturen kan ofta spegla vårt moderna samhälles konstruerade syn på kriminalitet och andra former av samhälleliga fenomenen. Seriemördare är i vår tid ett av de största populärkulturella fenomenen men förklaringar till seriemord ges sällan eller på ett förenklat sätt. LÄS MER

 4. 4. Prostitution i Nationens Intresse - Paradoxen om prostitution i Sverige under reglementeringstiden

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Sanna Björklund; Valmira Muca; Erik Nilzén; [2020]
  Nyckelord :Besiktningsbyrån; det ideala offret; kriminalitetshistoria; prostitution; reglementering; stigma; Sverige; criminal history; medical examination bureau; prostitution; regulation; stigma; Sweden; the ideal victim;

  Sammanfattning : Prostitution som företeelse engagerar och väcker känslor, både bland individer och offentliga aktörer. I detta arbete belyser vi utvecklingen av samhällets syn på prostitutionen genom att analysera den period då den i Sverige var offentligt reglementerad och kontrollerad, 1859 – 1918. LÄS MER

 5. 5. Ingen stoppade oss. Vi levde tidigt i en egen värld med egna regler : En kvalitativ studie om vad som kan påverka vägen in i kriminalitet

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialhögskolan

  Författare :Frida Almquist; Sofie Eriksson; [2020]
  Nyckelord :Criminality; reasons to criminality; risk and protective factors; social environment; social bond; Social Sciences;

  Sammanfattning : The reasons why people choose to access the criminal world are complex and sometimes hard to understand. The lack of understanding and knowledge within this subject leads to problems when it comes to preventing crime. LÄS MER