Sökning: "Crip teori."

Visar resultat 1 - 5 av 10 uppsatser innehållade orden Crip teori..

 1. 1. “Jag vill ha mer än bara en försmak…” : En kvalitativ studie om sexuella rättigheter och fysisk funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Amanda Larsson; [2021]
  Nyckelord :Disability; Sexuality; Asexuality; Sexual facilitation; Self-image; Gender; Sexual rights; Crip theory.; Funktionsnedsättning; Sexualitet; Asexualitet; Sexuell facilitering; Könsidentitet; Sexuella rättigheter; Crip teori.;

  Sammanfattning : Being viewed as a sexual being is perhaps not something often considered by most able-bodied people. Yet, lacking that kind of consideration is not a luxury that people with physical impairments naturally get. LÄS MER

 2. 2. ”You have been deafened" : En analys av skildringen av funktionalitet och dövhet i superhjälteserien Hawkeye

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för kultur och lärande

  Författare :Sofia Gustafsson; [2016]
  Nyckelord :Crip theory; disability; Superhero comics; Hawkeye; deafness; cripteori; superhjälteserier; tecknade serier; Hawkeye; dövhet;

  Sammanfattning : This thesis looks at the contemporary superhero comic Hawkeye and its depiction of able-bodiedness and non-able-bodiedness, in general and more specifically the portrayal of deafness that takes place in the last story arc. Issues and depictions of various levels of functionality in comics, as a visual media, and superhero comics in particular, have been and are frequently present. LÄS MER

 3. 3. För alla lika olika - Cripteoretiska interventioner i sexualstraffrättens subjektskapande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen

  Författare :Ulrika Svallingson; [2013]
  Nyckelord :straffrätt; det liberala rättssubjektet; sexualbrott; cripteori; sexualitet; maktstrukturer; våldtäkt; sexuellt utnyttjande; subjekt; kritiska perspektiv; queerteori; feminism; feministisk teori; kön; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen introducerar cripteori i sexualbrottskontexten i syfte att problematisera idéen om dess rationella och autonoma subjekt i relation till individen. Uppsatsen undersöker det rättsliga område där det straffrättsliga idealsubjektet agerar i ett sexuellt sammanhang färgat av maktstrukturer. LÄS MER

 4. 4. "Till slut hade jag lärt mig så bra att ingen tyckte jag var konstig längre" : Intersektionella förståelser av passering och funktion utifrån ett genusvetenskapligt perspektiv

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för etnologi, religionshistoria och genusvetenskap

  Författare :Christine (Kristin) Bylund; [2013]
  Nyckelord :crip-teori; funktion; funktionsnedsättning; funktionsnormer; genus; passering; trans; neuropsykiatriska funktionsnedsättningar npf ;

  Sammanfattning : Uppsatsen syfte är att undersöka vilka normer om funktion och funktionsnedsättning som reglerar när, var och hur personer med icke-synliga funktionsnedsättningar upplever att de kan passera som icke-funktionsnedsatta. Författaren analyserar förståelser av passering hos personer med icke-synliga funktionsnedsättningar utifrån en intersektionell förståelse av funktion, kön och genus. LÄS MER

 5. 5. ”Jag är inte så van vid reflexer” - En kvalitativ studie om beroende och självbestämmande enligt unga vuxna med intellektuell funktionsnedsättning

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Sociologi

  Författare :Josefin Persson; [2013]
  Nyckelord :intellektuell funktionsnedsättning; stigma; cripteori; beroende; självbestämmande; Social Sciences;

  Sammanfattning : Under 1900-talet förändrades livsvillkoren för personer med intellektuella funktionsnedsättningar radikalt i Sverige. Från vårdhemmens institutionslika boendeformer, via normaliseringsprocessen och nya lagstiftningar, till de grupp- och servicebostäder vi har idag. LÄS MER