Sökning: "Cristina Tiljander"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Cristina Tiljander.

 1. 1. Det mångfacetterade rummet. : Rektors tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Örebro universitet/Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

  Författare :Cristina Tiljander; [2019]
  Nyckelord :Rektor; särskilt stöd; frirum; specialpedagogik; skolorganisation;

  Sammanfattning : Syftet med den här studien är att belysa rektorers tolkning av frirummet gällande organisering av arbetet med särskilt stöd. Med en hermeneutisk ansats kopplad till pragmatism, främst kritisk pragmatism, och frirumsteorin, samt med djupintervju som verktyg utgör tre centrala frågor utgångspunkten för undersökningen. LÄS MER

 2. 2. Social gender norms in body language : The construction of stereotyped gender differences in body language in the American sitcom Friends

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Cristina Tiljander; [2008]
  Nyckelord :Gender norms; nonverbal communication; sitcom; body language; social construction; leg posture;

  Sammanfattning : Nonverbal communication such as body language is a vital component of our communication, and since scholars agree that there are some notable differences in the way men and women use body language, the study of gendered nonverbal communication as a social construction is vital to our understanding of how we create gendered identities. The aim of this paper is to investigate how social gender norms concerning body language appear in constructed communication. LÄS MER