Sökning: "Critical Leadership Studies"

Visar resultat 1 - 5 av 33 uppsatser innehållade orden Critical Leadership Studies.

 1. 1. The mainstream effect - A critical study on leadership development

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Daniel Jansson; Eric Johansson; [2019-07-03]
  Nyckelord :Sweden; Regional Public Organisation; Leadership Development; Critical Leadership Studies; Leadership; Mainstream Effect;

  Sammanfattning : MSc in Management.... LÄS MER

 2. 2. Leadership for Sustainability is Female - Or is it? A critical gender perspective on sustainability consciousness

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Anna Tainio; Cybil Cameron; [2019]
  Nyckelord :Sustainability consciousness; leadership; critical gender studies; gender socialisation; quantitative research;

  Sammanfattning : This Master’s thesis argues for leadership for sustainability as a role consisting of skills that can be learned, and re-examines the notion that female leaders are better for sustainability. While gender socialisation may equip women and girls with competencies required for considerate and holistic problem solving and seeing beyond purely economical benefits, it hinders men and boys to develop the same skills. LÄS MER

 3. 3. Pedagogy at Hogwarts : A literary analysis of teaching methods and theories at Hogwarts in the Harry Potter books

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för språk (SPR)

  Författare :Linus Friberg; [2019]
  Nyckelord :Teaching methods; Pedagogical theories; Hogwarts; fictional representations of teaching methods; Harry Potter.;

  Sammanfattning : This essay argues that the Harry Potter books can be used to analyse various methods and theories regarding pedagogy since the school setting is a major part of the stories. J. LÄS MER

 4. 4. Arbetslagsledarens uppdrag - distribuerat ledarskap i gymnasieskolan

  Master-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för pedagogiska studier (from 2013)

  Författare :Sandra Aadalen; [2019]
  Nyckelord :Teacher team leaders; Distributed Leadership; Upper Secondary School; Analysis of Power; Arbetslagsledare; Distribuerat ledarskap; Gymnasieskolan; Maktanalys; Skolutveckling; Utbildningsledning;

  Sammanfattning : Denna studie undersöker hur arbetslagsledarrollen är utformad genom intervjuer och uppdragsbeskrivningar på de kommunala gymnasieskolorna i en svensk storstadskommun. Studien utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv och kritisk teori genom Foucault, i form av maktanalys. LÄS MER

 5. 5. The perceived role of trust as one of the factors enabling interorganisational collaboration: A case study of Partnership Skåne

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Emily Corcoran; Andrew Poole; [2018]
  Nyckelord :Interorganisational collaboration; Interorganisational trust; Complexity;

  Sammanfattning : Using migration as an example of a complex social challenge this thesis principally asked how those working in a complex interorganisational collaboration perceived the role of interorganisational trust as one of the relevant enabling factors. A qualitative case study approach was employed focusing on Partnership Skåne, a social innovation addressing migration in southern Sweden. LÄS MER