Sökning: "Critical Mass"

Visar resultat 1 - 5 av 235 uppsatser innehållade orden Critical Mass.

 1. 1. ADOPTING AGILE. A different interpretation of the proliferation of agile approaches from the perspective of management fashion theory and institutional theory

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Sofia Dyrendahl; Julia Robertsson; [2020-02-13]
  Nyckelord :management fashion theory; institutional theory; agile approach; agile mindset; proliferation; institutional theory; agile approach; agile mindset; proliferation;

  Sammanfattning : This study is a critical review of the term agile in order to place it in the literature of strategy theories. A study of people with agile knowledge’s view on an agile approach have been conducted to examine the development of agile as a management fashion. LÄS MER

 2. 2. Kostnadseffektiv ljudabsorbent för små rum

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Patrick Löfgren Siech; [2020]
  Nyckelord :Akustik; Produktutveckling; Ljudabsorbent;

  Sammanfattning : Syftet med denna uppsats är att utveckla en kostnadseffektiv ljudabsorbent som adresserar akustiska problem i små rum ämnade för kritisk lyssning. Från en kombinerad analys av målgruppens behov och empiriska studier av moderna ljudproduktionsmiljöer dras slutsatsen att hög absorptionsprestanda i frekvensområdet under 125 Hz är önskvärt. LÄS MER

 3. 3. Unrequited Luxury Love: A story about how luxury met the internet

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Natalie Eriksson; Amanda Lindsjöö; [2020]
  Nyckelord :Luxury; representations; narratives; fictional expectation; promissory organizations;

  Sammanfattning : The luxury industry has for long been hesitant towards online channels. It has been argued that the accessibility and mass-distribution of the internet is not compatible with values of exclusivity and rarity that are said to be critical to luxury brands. LÄS MER

 4. 4. Rysslands andra dop

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Religionshistoria

  Författare :Malov Nikita; [2020]
  Nyckelord :Russian Orthodox Church; Russia; cultural production; religion; media.;

  Sammanfattning : The Russian Orthodox Church has had an incredibly fascinating story during its long history in Russia, where its status, political as well as economic power has drastically changed over the course of its existence. The church has gone from being almost completely undistinguishable from the sovereign power during the Russian Empire to nearly being completely wiped out by the times of the communist regime in the soviet era, who saw it as a threat to the revolutionary ideas. LÄS MER

 5. 5. Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser : En jämförande studie mellan Sverige och Norge 

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO); Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Sanna Karlsson; Nora Thalin; [2020]
  Nyckelord :Kvoteringslag; Jämställdhet; Bolagsstyrelser; Kvinnor i styrelser; Regleringsgrad; Hård reglering; Moderat reglering; Tokens;

  Sammanfattning : Titel: Hård respektive moderat reglering för jämställda bolagsstyrelser - En jämförande studie mellan Sverige och Norge  Bakgrund: Att använda en kvoteringslag som tillvägagångssätt för att uppnå jämställda bolagsstyrelser är ett omdiskuterat ämne i Sverige, såväl som i världen. Länder har valt olika metoder för att främja jämställda styrelser och vi ställer oss frågan om det kan finnas olika grader av reglering och vilka effekter dessa i sådana fall har. LÄS MER