Sökning: "Critical Success Factors"

Visar resultat 1 - 5 av 382 uppsatser innehållade orden Critical Success Factors.

 1. 1. To BI or Not to BI? : En undersökning av faktorer som påverkarorganisationers implementering av Business Intelligence

  Magister-uppsats, Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten; Linköpings universitet/InformatikLinköpings universitet/Filosofiska fakulteten

  Författare :Charlotta Mård; Louise Kjellin; [2019]
  Nyckelord :Business Intellegence; Critical Success Factors; Adaptive Structuration Theory;

  Sammanfattning : Business Intelligence (BI) handlar huvudsakligen om att samla in, analysera och konvertera data till värdefull information som sedan används av beslutstagare för att vidareutveckla och optimera verksamheten (Negash, 2004). Utvinning av positiva effekter till följd av BI-implementering är dock inte något som organisationer kan eller bör ta för givet. LÄS MER

 2. 2. Factors Affecting Managerial Willingness to Change : A Case Study on Change Management When Implementing New Digital Technology

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Sanna Penton; Felicia Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Digital transformation; Willingness to change; New digital technology; Digital tools; Implementation of new digital technology; Digital maturity; Digital leadership; Change management.; Digital transformation; Förändringsvilja; Ny digital teknologi; Digitala verktyg; Implementation av ny digital teknologi; Digital mognad; Digitalt ledarskap; Förändringsledning;

  Sammanfattning : The rapid growth of technology development increases the need for incumbent organizations to digitally transform. Studies show that digitally mature organization have a 26% higher profitability than peers (Westerman et al. LÄS MER

 3. 3. The Impact of Key Performance Indicators (KPIs) on Listed European Football Clubs

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Igor Victor Noonan; Marco Israel Silicaro; [2019]
  Nyckelord :Free Cash Flow Theory; Underinvestment Problem; Panel Data Regression; Trade Off Theory; Business and Economics;

  Sammanfattning : The purpose of this paper is to investigate and shed light on the critical success factors for investors, management and academia for listed European football clubs. This paper is the first of its kind in that it analyses the Key Performance Indicators and their respective impact on the stock price for 23 listed European football clubs. LÄS MER

 4. 4. The Relationship Between Organizational Culture and The Critical Success Factors of Big Data Analytics

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för informatik

  Författare :Ruochen Wang; Fadi Salti; [2019]
  Nyckelord :Big Data; Big Data Analytics; Organizational Culture; CSFs; Business and Economics;

  Sammanfattning : Over the past years, big data analytics (BDA) has gained more attention in both academic fields and business communities, and it was perceived as very beneficial for organizations. However, taking into consideration the quick and chaotic nature of its evolution, in addition to its high dependence on cutting edge technologies, BDA implementations were characterized as vague and risky projects with high failure rates. LÄS MER

 5. 5. Development of the Operations Innovation Lab at Axis Communications

  Master-uppsats, Lunds universitet/Teknisk logistik

  Författare :Albert Höjerback; Hannes Westenius; [2019]
  Nyckelord :Innovation process; Front-End of Innovation; Fuzzy Front-End; Critical Success Factors; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Innovation plays an increasingly important role in many sectors, and receives growing interest from companies, researchers and nations. Increasing attention has been paid to the Front-End of Innovation (FEI), the initial part of the innovation process, where prociency has been shown to have the greatest impact on future innovation success. LÄS MER