Sökning: "Critical management studies"

Visar resultat 1 - 5 av 282 uppsatser innehållade orden Critical management studies.

 1. 1. Studenters upplevelser av Kungliga Tekniska högskolansdigitala lärandemiljö : En explorativ studie

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande

  Författare :Anders Wallin; [2021]
  Nyckelord :Learning management system; LMS; survey; Canvas; LMS; lärplattform; utvärdering; Canvas;

  Sammanfattning : Utbildning och undervisning har förändrats genom tiderna och många olika redskap har använts. Digitala lärplattformar är ett av dessa redskap. KTH:s lärandemiljö har utvidgats med en digitallärplattform, där Canvas är en del. LÄS MER

 2. 2. Att hantera en pandemi : En studie om hur Sveriges hantering av covid-19 har framställts i amerikanska medier.

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ); Linnéuniversitetet/Institutionen för medier och journalistik (MJ)

  Författare :Linda Svensson Krupke; Sandra Carlsson; [2021]
  Nyckelord :Coronaviruset; covid-19; Semiotik; Kvantitativ innehållsanalys; Sverige; Amerika.;

  Sammanfattning :  At the end of 2019 the world saw its first case of the virus called COVID-19. That was the beginning of a pandemic which has now cost more than 1,7 million lives all over the world. Several nations imposed severe restrictions on their countries, for example many countries imposed a lockdown, Sweden stood out from the other nations. LÄS MER

 3. 3. Automotive SPICE compliance in an Agile Software Development Process A case study on optimization of the work products

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för data- och informationsteknik

  Författare :Nuria Cara Navas; [2020-12-03]
  Nyckelord :ASPICE; Agile; Software process improvement; document management strategy; Case Study; IEEE;

  Sammanfattning : Automotive SPICE is used in the automotiveindustry to comply with functional safety. This guideline usesthe waterfall/v-cycle model for software development. However,automotive companies are shifting their way of working intoiterative software production using agile methodologies. LÄS MER

 4. 4. Managing conflicting professionalisms: social assistants work with unaccompanied minors within the Swedish municipal social services

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för socialt arbete

  Författare :Linnea Roslund Gustavsson; [2020-06-12]
  Nyckelord :Social Assistants; unaccompanied minors; street-level bureaucrats; discretion; professionalism;

  Sammanfattning : This Masters thesis aimed to explore how social assistants have been impacted by the changes enforced since 2016 in their work with unaccompanied minors. They have worked in an ethically complex situation, of attempting to fulfil the needs of the unaccompanied minors, as this period has seen a restriction of the humanitarian ethos of Swedish migration policies, but also a movement towards new public management policies. LÄS MER

 5. 5. Fuktsäkring av trästommar : Förslag till rekommendationer för att fuktsäkra träkomponenter före, under och efter montageprocessen

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik; Uppsala universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och industriell teknik

  Författare :Matas Menkis; Andreas Björklund; [2020]
  Nyckelord :Fukt; Fuktskador; Trä; Trästomme; Mögel; Mikrobiell påväxt; Temperatur; Montage; Åtgärder; Fuktsäkring; Väderskydd.;

  Sammanfattning : Att bygga med trästommar är något som blir allt vanligare i takt med att medvetenheten om byggbranschens klimatavtryck ökar. Men att bygga med trä medför problem eftersom trä är ett organiskt material som är känsligt för mikrobiell påväxt till följd av fuktiga miljöer. LÄS MER