Sökning: "Cross laminated timber"

Visar resultat 1 - 5 av 66 uppsatser innehållade orden Cross laminated timber.

 1. 1. A Life Cycle Assessment of the Environmental Impacts of Cross-Laminated Timber

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Byggproduktion

  Författare :Emma Svensson; David Panojevic; [2019]
  Nyckelord :Life cycle assessment; Cross-laminated timber; Miljöbyggnad; DGNB; Environmental impact; End of life; Circular economy; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Negative environmental impacts generated by new buildings and the built environment needs to be reduced in order to contribute to mitigation of anthropogenic global warming. Sustainable building certifications such as Miljöbyggnad and DGNB was introduced as a measure to transition into more sustainable buildings. LÄS MER

 2. 2. Balkonger i trähus : Systematisering av konstruktionsarbete

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Tina Ersson; [2019]
  Nyckelord :Cross laminated timber CLT . Experience feedback. Process development. Work process.; Arbetsprocess. Erfarenhetsåterföring. Korslaminerat trä KL-trä . Processutveckling.;

  Sammanfattning : House construction today is largely project-based, where the buildings are tailored tounique conditions and locations that are rarely the same as another build on anotherbuilding site. In addition to the building itself and the building site, involved actorsusually also change from project to project. LÄS MER

 3. 3. Rydebäcks kallbadhus - Rydebäck sea bath

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emil Söderlund; [2019]
  Nyckelord :Kallbadhus; trä; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I want to create a setting for relaxation and contemplation that promotes social interaction between different age groups. My project consists of formulating a modern sea bath house with saunas for the people in Rydebäck, a small urban area outside of Helsingborg. LÄS MER

 4. 4. Korslimmat trä av sidobrädor : En hållbar framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Beatrice Larsson; Adam Bergman; [2018]
  Nyckelord :Korslimmat trä; sidobrädor; hållfasthet- och styvhetsegenskaper;

  Sammanfattning : Korslimmat trä, KLT, är byggelement av trä vars efterfrågan ökat de senaste åren och som fortsätter öka. Därför ligger det i sågverksindustrins intresse att kunna använda sig av billigt råmaterial i konstruktionen av KLT-elementen då skulle öka lönsamheten för sågutbytet. LÄS MER

 5. 5. Efficiency of floating floors on CLT or concrete plate in the low frequency region

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anton Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Building acoustics; Impact sound insulation; Floating floor; Concrete; Cross laminated timber;

  Sammanfattning : In order to fulfil requirements regarding impact sound insulation between two ver-tically adjacent rooms, a floating floor construction is a commonly used technique. However the understanding of the acoustical performance of the floor construction at low frequencies is limited. LÄS MER