Sökning: "Cross laminated timber"

Visar resultat 1 - 5 av 63 uppsatser innehållade orden Cross laminated timber.

 1. 1. Rydebäcks kallbadhus - Rydebäck sea bath

  Master-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för arkitektur och byggd miljö

  Författare :Emil Söderlund; [2019]
  Nyckelord :Kallbadhus; trä; Arts and Architecture;

  Sammanfattning : I want to create a setting for relaxation and contemplation that promotes social interaction between different age groups. My project consists of formulating a modern sea bath house with saunas for the people in Rydebäck, a small urban area outside of Helsingborg. LÄS MER

 2. 2. Korslimmat trä av sidobrädor : En hållbar framtid

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT); Linnéuniversitetet/Institutionen för skog och träteknik (SOT)

  Författare :Beatrice Larsson; Adam Bergman; [2018]
  Nyckelord :Korslimmat trä; sidobrädor; hållfasthet- och styvhetsegenskaper;

  Sammanfattning : Korslimmat trä, KLT, är byggelement av trä vars efterfrågan ökat de senaste åren och som fortsätter öka. Därför ligger det i sågverksindustrins intresse att kunna använda sig av billigt råmaterial i konstruktionen av KLT-elementen då skulle öka lönsamheten för sågutbytet. LÄS MER

 3. 3. Efficiency of floating floors on CLT or concrete plate in the low frequency region

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för bygg- och miljöteknik

  Författare :Anton Hermansson; [2018]
  Nyckelord :Building acoustics; Impact sound insulation; Floating floor; Concrete; Cross laminated timber;

  Sammanfattning : In order to fulfil requirements regarding impact sound insulation between two ver-tically adjacent rooms, a floating floor construction is a commonly used technique. However the understanding of the acoustical performance of the floor construction at low frequencies is limited. LÄS MER

 4. 4. Sjöängsskolan

  Kandidat-uppsats, KTH/Arkitektur

  Författare :Vilhelm Larsson Regnström; [2018]
  Nyckelord :school; elementary school; wooden architecture; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogy; learning; Skola; grundskola; träarkitektur; henriksdalshamnen; hammarby sjöstad; pedagogik; lärande;

  Sammanfattning : Detta projekt har ämnat att bevara de kvalitéer som projektplatsen Henriksdalshamnen har, vilket bland annat är dess siktlinjer, närheten till vatten och dess urbana karaktär. Platsens problem har varit den långsmala tomten och Värmdövägens buller. LÄS MER

 5. 5. Moisture risks with CLT-panels subjected to outdoor climate during construction : focus on mould and wetting processes

  Kandidat-uppsats, KTH/Byggteknik och design; KTH/Byggteknik och design

  Författare :Johan Öberg; Erik Wiege; [2018]
  Nyckelord :moisture; CLT; massive wood; mould; WUFI; drying; construction; weather protection. best practice; fukt; KL-trä; massivt trä; mögel; WUFI; torkning; konstruktion; väderskydd; best practice;

  Sammanfattning : When going through relevant research, moisture safety guidelines and talking to builders, moisture experts and architects it is clear - and not surprising - that water and wood make no easy combination. The experiences from building with cross laminated timber (CLT) differ from building sites and there are good and bad examples building without weather protection. LÄS MER