Sökning: "Cross-disciplinary cooperation"

Hittade 3 uppsatser innehållade orden Cross-disciplinary cooperation.

 1. 1. Planning for Viable Forests with High Biodiversity

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Miljövetenskaplig utbildning

  Författare :Anja Herdesang; [2018]
  Nyckelord :Anja Herdesang; Planning for Viable Forests with High Biodiversity; forestry; foresters; forester; biodiversity; ecosystem; forest; sustainability; extinction; speices; refinement; nature; clear-cut; cuts; monocultured; forests; alternative; concervation; enviromental laws; even-aged; continuous; silvicultural; wood products; cost-effectiveness; Protection; timber; pulp; production; forest owners; harvesting; red-listed; violations; protected; effective management; ecosystem responses; disturbance; Cross-disciplinary cooperation; climax and carrying capacity; index; describing the abiotic basic Prerequisites for Biodiversity APB ; guideline; trees connected; wildlife connectivity; continuity; Earth and Environmental Sciences; Agriculture and Food Sciences; Biology and Life Sciences; Cultural Sciences; Law and Political Science;

  Sammanfattning : In recent decades, the rate of extinction of species is increasing due to human use and refinement of nature. This has resulted in a large amount of research throughout the world. Forestry today is mostly based on clear cuts, and many natural forests have been cut down and replaced with monocultured forests. LÄS MER

 2. 2. Gymnasiefysikens meteorologiinnehåll : En metodkombinationsstudie om hur klimat och väder implementerats i fysikundervisningen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, KTH/Lärande; KTH/Lärande

  Författare :Joakim Borgemo; Richard Roth; [2018]
  Nyckelord :Interview; Text analysis; Meteorology; Climate and weather; Course plan; Curriculum changes; Upper secondary school; Socio-Scientific Issues; SSI; Intervju; Textanalys; Meteorologi; Klimat och väder; Kursplan; Förändring av ämnesplan; Gymnasiet; Samhällsfrågor med Naturvetenskapligt Innehåll; SNI.;

  Sammanfattning : Studien undersökte implementeringen och undervisningen av klimat och väder som år 2011 lades till under Fysik 1 i den svenska gymnasieskolan. Undersökningen använde sig av metodkombination som omfattade lärarintervjuer kompletterade med intervju av ett undervisningsråd på Skolverket och med textanalys av kursböcker. LÄS MER

 3. 3. Att arbeta i ett tvärprofessionellt team : Hur ett ökat samarbete med olika yrkesgrupper har påverkathemtjänstpersonalens yrkesidentitet

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete, SA

  Författare :Lisa Hedbrant; [2010]
  Nyckelord :professional identity; team; multi-disciplinary teams; home care staff; home rehabilitation;

  Sammanfattning : A multi professional team use different professional skills to a specific target. The people in the team complement each other to achieve the best performance possible. Professional identity is a mix between the professional and personal identity. LÄS MER