Sökning: "Cross-docking"

Visar resultat 1 - 5 av 26 uppsatser innehållade ordet Cross-docking.

 1. 1. Effektivisering av godsflöden i terminalen : En fallstudie på Postnord AB

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Timur Khadizov; [2019]
  Nyckelord :Third party logistics 3PL ; warehouse; terminal layout; logistic costs; prioritization; lean; shortcomings; waste; challenges; flow of goods; cross-docking; Tredjepartslogistik 3PL ; lager; terminallayout; logistikkostnader; prioritering; lean; brister; slöseri; utmaningar; godsflöde; cross-docking;

  Sammanfattning : Background: Many processes play a critical role in making non-manufacturing operations work as optimal as possible. One of these processes that is an important part of these activities is the goods flow process. If this process does not function effectively, this can affect the entire business, which in turn will lead to huge costs and lead times. LÄS MER

 2. 2. Shipment Consolidation Policy Project

  Master-uppsats, Lunds universitet/Produktionsekonomi

  Författare :Carl Tornerhjelm; Tom Wachtmeister; [2019]
  Nyckelord :Shipment Consolidation Policy; Consolidated shipping; Dispatch policy; Time and Quantity Based Policy; Analytical Model; Cross-docking.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Title: Shipment Consolidation Policy Project. A case study at the Integrated Logistics Product Area at the Case Company. Authors: Carl Tornerhjelm, Tom Wachtmeister. Supervisor: Peter Berling, the Division of Production Management. LÄS MER

 3. 3. Optimering av leveransprocess baserat på företagets distribution : Minimering av led- och leveranstid

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Adnana Sabanovic; Mario Starcevic; [2019]
  Nyckelord :Cross-Docking; Värdeflödeskartläggning; Lean; TPU Total Produktivt underhåll ;

  Sammanfattning : Arbetet utförs hos ett företag som är en inredningskedja och startades 1996 först som en lagerbutik. Under åren som har gått expanderades företaget och är i nuvarande läge ett av Sveriges mest väletablerade varumärken med butiker runtom nordiska länder. LÄS MER

 4. 4. Mapping of the Air Freight Handling at Stockholm Arlanda Airport

  Kandidat-uppsats, Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten; Linköpings universitet/Kommunikations- och transportsystemLinköpings universitet/Tekniska fakulteten

  Författare :Frida Thoursie Henriksson; Joakim Petersson; [2019]
  Nyckelord :air freight; flygfrakt; air cargo; process mapping; kartläggning; cross docking; arlanda; swedavia;

  Sammanfattning : The main problem with air freight handling at Arlanda is the transportation of freight on airside, that is from the freight terminal to loading process at the aircraft. To approach this problem, a mapping of the physical flow as well as information flow has been made to identify underlying reasons to this problem. LÄS MER

 5. 5. Från Asien via Borås : Hur importföretag i Sverige kan minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Skövde/Institutionen för handel och företagande

  Författare :Anna Lindqvist; [2018]
  Nyckelord :cross-docking; import; shipping; distribution; third-party logistics; cross-docking; import; sjöfrakt; distribution; tredjepartslogistik;

  Sammanfattning : Syftet med arbetet har varit att studera hemtagningen av varor ifrån Asien till Sverige, och ta fram olika förbättringsförslag på hur importföretag inom klädindustrin kan minska lagerhållna volymer samt genomflöde i sina centrallager. Detta har gjorts med hjälp av ett textilföretag i, Borås, som tillverkar och importera alla sina produkter ifrån Asien. LÄS MER