Sökning: "Cross-sector Collaboration"

Visar resultat 1 - 5 av 35 uppsatser innehållade orden Cross-sector Collaboration.

 1. 1. A Case Study of Save The Children’s Cross-sector Value Creation

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Martin Wramsby; [2020-09-04]
  Nyckelord :Cross-sector Collaboration; Collaborative Value Creation; Shared Value; Value Frame Fusion; Save the Children Sweden;

  Sammanfattning : The expanding view of how to deal with societal issues have grown more complex than ever before which have forced, what previously was viewed as unlikely collaborators, to innovate what it means to partner in value creation in support of social progress. The private sectors partnerships with non-governmental organisations (NGOs) have previously largely been limited to philanthropy and simple trade-offs. LÄS MER

 2. 2. Examining Cross-Sector Collaboration in Indonesian Socially-Driven Organizations

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Mohammad Ridwan; Tapiwa Bokosi; [2020]
  Nyckelord :Cross-sector collaboration; Socially-driven organization; Sustainable Development Goals;

  Sammanfattning : Abstract Cross-sector collaboration is an innovative strategy and practice to be implemented by socially-driven organizations towards reaching sustainable development goals. However, it is challenging to develop successful, effective collaborations that are important to cross-sector dynamics and political contexts, particularly in developing countries, such as Indonesia. LÄS MER

 3. 3. Examining Cross-sector Collaboration as a Facilitator for Urban Agriculture Initiatives in order to Contribute to Sustainable Urban Development in Malmö

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Julia Eckert; Willy Liadouze; [2020]
  Nyckelord :Sustainable Urban Development; Urban Agriculture; Cross-Sector Collaboration; Partnership; Key Success Factors;

  Sammanfattning : Cities all around the world are recognizing the importance of sustainability when it comes to urban development. Not only the dramatic decline of fossil fuels, but also the recent epidemic of COVID-19 have triggered some rethinking about the fragile food systems everywhere. LÄS MER

 4. 4. Enabling and hindering factors to successfully governing ecosystem services in a cross-collaborative setting

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Bianca Whitcher; Alice Mattsson; [2020]
  Nyckelord :Cross-sector collaboration; Ecosystem service governance; Forest management; Sustainable development;

  Sammanfattning : This research paper hones into the field of natural resource management. More specifically, it investigates cross-sector collaborations around the governance of ecosystem services in the forestry sector. LÄS MER

 5. 5. HÄLSOFRÄMJANDE STRATEGIER OM ÖKAT INFLYTANDE FÖR MÄNNISKOR MED FUNKTIONSHINDER : En kvalitativ studie om medarbetares erfarenheter av en ideell organisations folkhälsoarbete i Egypten

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för hälsa, vård och välfärd

  Författare :Jad Abdul Hak; [2020]
  Nyckelord :Agenda 2030; disability; health promotion; inclusion; strategies; Agenda 2030; funktionshinder; hälsofrämjande; inkludering; strategier;

  Sammanfattning : Bakgrund: Världshälsoorganisationen (WHO) förespråkar ett hälsofrämjande arbete för att stärka hälsan för utsatta grupper. Arbetet inkluderar människor med funktionshinder och rätten till grundläggande rättigheter för allas lika värde. LÄS MER