Sökning: "Crowdsourcing"

Visar resultat 1 - 5 av 125 uppsatser innehållade ordet Crowdsourcing.

 1. 1. Default Risk Within Peer-to-Peer Credit Markets | Assessing the Factors Affecting Borrower's Risk of Default

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi; Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för företagande och ledning

  Författare :Lucas Rintala; Marcus Braun; [2020]
  Nyckelord :default risk; risk factors; peer-to-peer lending; credit markets; consumer loan crowdsourcing;

  Sammanfattning : Assessing credit risk is essential for all companies operating on the credit market. Since current literature examining credit risk rarely focus on the peer-to-peer market, this paper examines default risk within the peer-to-peer lending market to contribute to the knowledge of credit risk for investors and peer-to-peer lending platforms. LÄS MER

 2. 2. Presentation av mer klimatsmarta alternativ för livsmedelsprodukter : Design och utvärdering av ett scannerbaserat system

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Anna Eckernäs; Ella Klara Westerlund; [2020]
  Nyckelord :Hållbar matkonsumtion; Livsmedels klimatavtryck; Digital beteendeförändring; ;

  Sammanfattning : Av den genomsnittlige svenskens klimatavtryck utgörs 25% av livsmedelskonsumtion. Alla livsmedel är dock inte likvärdiga i sitt avtryck. Det finns därför utrymme för en mer hållbar konsumtion genom val av livsmedel. LÄS MER

 3. 3. Tjänsteinnovationer inom sista milen - En studie av konsumenters inställning till crowdsourcing, paketskåp och smarta lås

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS); Malmö universitet/Fakulteten för kultur och samhälle (KS)

  Författare :Malin Herlin; Adrian Mårtensson; Christoffer Nydahl; [2020]
  Nyckelord :crowdsourcing delivery; customer value; last mile delivery; parcel lockers; perceived risk; service innovation; smart locks delivery;

  Sammanfattning : Det ständigt växande e-handelssegmentet ställer helt nya krav på transporter inom sista milenleveranser. Sista milen är ofta förknippad med negativa externaliteter som buller, trängsel ochutsläpp och dessutom låg kostnadseffektivitet. Sista milen är därför en del i logistikkedjan somhar stor förbättringspotential. LÄS MER

 4. 4. Crowdsourcing of Complex Problems in Industrial Firms : A Case Study Within the Packaging Industry

  Master-uppsats, KTH/Industriell ekonomi och organisation (Inst.)

  Författare :Asmen Gül; [2020]
  Nyckelord :Crowdsourcing; Complex Problems; Packaging Industry; Crowdsourcing; Komplexa Problem; Förpackningsindustrin;

  Sammanfattning : This study takes root in the emergence of new crowdsourcing techniques that have made it possible to solve business problems of complex nature by reaching outside of traditional organizational boundaries. While crowdsourcing is not a new concept, emerging technological trends such as Industry 4. LÄS MER

 5. 5. Digitala och tekniska lösningar inom sista mil-leveranser : En studie om hur leveransföretag kan bemöta konsumenters krav på sista mil-leveranser

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik; Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Josefine Sörbom; Adelaide Bjurlemark; [2020]
  Nyckelord :Last-mile delivery; E-commerce; E-logistics; New technology; Customer Satisfaction; Crowdsourcing; Sista-milen leverans; E-handel; E-logistik; Ny teknik; Kundnöjdhet; Crowdsourcing;

  Sammanfattning : E-commerce is in a growing phase where consumers are getting more aware, picky and comfortable when it comes to delivery of their packages. This case study investigates the requirements that consumers have regarding last-mile deliveries as well as various digital logistic solutions that may meet these requirements. LÄS MER