Sökning: "Crushed rock"

Visar resultat 1 - 5 av 34 uppsatser innehållade orden Crushed rock.

 1. 1. Bergbultsmodell - optimalt och minimalt utförande

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper; Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Simon Pieslinger; Beatrice Lundquist; [2020]
  Nyckelord :Rock bolts; rock bolt model; torque; rock mechanics; Bergbultar; bergbultsmodell; vridmoment; bergmekanik;

  Sammanfattning : Har du någonsin åkt genom en tunnel och undrat hur det kommer sig att det tunga berget över dig inte kollapsar in i detta hålrum? Har du lagt märke till underliga metallpinnar som sticker ut ur väggar och tak? Dessa metallpinnar är bultar, och de är en del av säkerhetsåtgärderna som ser till att tunnlar över hela Sverige är säkra att färdas i. När en tunnel byggs är det viktigt att ta reda på vilka egenskaper som berget har för att kunna avgöra hur stora säkerhetsåtgärder som bör implementeras. LÄS MER

 2. 2. Undersökning av lakningspotential och kristallareafördelning av opaka mineral i bergarter från Ekobacken, Värmdö kommun

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för geovetenskaper

  Författare :Andrei Rapp; [2019]
  Nyckelord :Acid Rock Drainage; drainage potential; crystal-area distibution; sulphide minerals; Ekobacken; surt lakvatten; lakningspotential; kristallareafördelning; sulfidmineral; Ekobacken;

  Sammanfattning : Ekobacken, Värmdö kommun, har problem med surt yt- och grundvatten med höga metallhalter. Uppmärksamheten har riktats mot berggrunden som krossats och lagrats i deponihögar. Bildningen av sur lak styrs av flertalet geokemiska egenskaper, bland annat vilka sulfidmineral som förekommer och deras kristallstruktur. LÄS MER

 3. 3. Koldioxidreducering av en bergtäkts fordonsflotta

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY); Linnéuniversitetet/Institutionen för byggteknik (BY)

  Författare :Jakob Myhrberg; Gustav Raab-Obermayr; [2019]
  Nyckelord :Quarry; transports; trucks; carbon dioxide emissions; IVC-system; HVO Diesel 100; Bergtäkt; transporter; lastfordon; koldioxidutsläpp; IVC-system; HVO Diesel 100;

  Sammanfattning : Ballast som byggnadsmaterial är viktigt för att utveckla vårt samhälle då det bland annat används som beståndsdel i asfalt och betong. Det är därför viktigt att bergkross som bryts i bergtäkter har en fungerande produktion för att möta efterfrågan men också för att Sverige ska kunna nå målet att vara klimatneutralt 2045. LÄS MER

 4. 4. Samband mellan geologiska och bergmekaniska egenskaper i bergmaterial som bärlager till riksväg 51 : Riksväg 51 sträckan Svennevad - Kvarntorpskorset

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Philip Landeman; [2018]
  Nyckelord :geology; baselayer; layer; minerals; sweden; örebro; filipstad; daglösen; micro-deval; Rob Hellingwerf; Philip Landeman; metamorfos; facies; roadcut; baselayer; Berg; bergsskolan; ltu; svennevad; kvarntorp; kvarntorpskorset; geologi; mineralogi; bärlager; lager; örebro; pålsboda; sverige; rikväg 51; väg 51; 51; sprickzon; deformationszon; kvalitet; trafikverket; bergskärning; vägskärning; kulkvarn; kulkvarnsvärde; värde; microdeval; micro-deval; mikro-deval; kulkvarnstest; kulkvarnstester; lager; obundna lager; obundna; obundet lager; obundet; lösa lager; nötningsmotstånd; petrografi; petrografisk analys; mineral; berggrund; bergart; bergartstyp; bergsmassiv; bergskärning; vägskärning; bergartsprover; bergprover; borrkärnor; mineralogisk sammansättning; gnejs; granit; kvarts; kalifältspat; plagioklas; biotit; glimmer; muskotvit; granat; epidot; kvartsgång; kvartsgångar; metamorf; metamorfos; breccia; amfibolit; facies; trafikverkets föreskrifter; svensk standard; 3dpdf; 3d-pdf; drönare; undersökningar; provtagning; 2017; 2018; 2019; 2020; jan jansson; philip landeman; bergsskolans laboratorium; rob hellingwerf; loxia group; ncc group; loxia; bergsskolan; bergsskolan i filipstad; filipstad; daglösen;

  Sammanfattning : This thesis was created to ensure the quality of the rock which would be crushed to base layer construction material, in a road cut at Swedish highway 51, and to find a possible link between the rock's abrasion resistance and its mineralogy. Rock samples were collected, and among other things, several ball mill tests were carried out. LÄS MER

 5. 5. Increased leaching of metals as a result of foundation work

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Emmy Mattisson; [2018]
  Nyckelord :Principal components analysis; Modified double mass analysis; Geochemistry; Sulphide bedrock; Remediation methods; Surface water pollution;

  Sammanfattning : Heavy metal contamination in the environment is a global issue that is likely to increase in the future. This report investigates a construction area in which increased concentrations of the heavy metals cadmium, cobalt, copper, nickel and zinc and a decreased pH-value has been observed in the surface water recipient. LÄS MER