Sökning: "Cryptocurrencies"

Visar resultat 1 - 5 av 124 uppsatser innehållade ordet Cryptocurrencies.

 1. 1. Cryptocurrency Market Anomalies: The Day-of-the-week Effect : A study on the existence of the Day-of-the-week effect in cryptocurrencies and crypto portfolios.

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/IHH, Nationalekonomi

  Författare :Robin Hinny; Dorottya Kata Szabó; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrency; Day-of-the-week Effect; Cryptocurrency portfolios; Efficient Market Hypothesis; Bitcoin; Market Anomaly; Rolling regressions; The Markowitz model;

  Sammanfattning : This research paper studies the Day-of-the-week effect in the cryptocurrency market. Using multiple regression, we analyze the effect using 12 counterfactual optimized portfolios of the cryptocurrencies, as well as the 10 cryptocurrencies alone. LÄS MER

 2. 2. Predicting Liquidity In The Cryptocurrency Market: Testing The Invariance Theory On A New Market Structure And Asset Class

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Charles Gyllhamn; Jacob Winberg; [2022]
  Nyckelord :Market microstructure; invariance; bid-ask spread; liquidity; Cryptocurrencies;

  Sammanfattning : By integrating dimensional analysis and principles of market microstructure invariance, this study documents a nearly invariant relationship between relative bid-ask spreads and illiquidity for the cryptocurrency market. The relationship is found by studying cryptocurrency trading data in two dimensions; Along a time series dimension, where data is aggregated on a daily level, and along an intraday dimension, where variables are aggregated at five-minute intervals across all trading days. LÄS MER

 3. 3. The Influence of Institutional Investors on Initial Coin Offering Performance

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Rebecka Mofors; Maja Strömberg; [2022]
  Nyckelord :Initial coin offering; Entrepreneurial finance; Crowdfunding; Cryptocurrencies; Institutional investors;

  Sammanfattning : The popularity of raising capital through Initial Coin Offerings and the rapidly evolving cryptocurrency market calls for a deeper understanding of success factors that can predict ICO success. In this paper, we examine the influence of institutional investors on ICO success by measuring the token's Buy and Hold Abnormal Returns and the venture's operational progress 180 days after the first day of trading. LÄS MER

 4. 4. Tillämpning och förståelse av redovisningsregelverk : En experimentell studie kring kryptovalutans redovisning

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för ekonomistyrning och logistik (ELO)

  Författare :Martin Gustafsson; Rebecca Nilsson; [2022]
  Nyckelord :Accounting; IFRS; cryptocurrency; intangible assets; K3-regulations; agenda decisions; Redovisning; IFRS; Kryptovalutor; immateriella anläggningstillgångar; K3-regelverket; agenda decisions;

  Sammanfattning : Bakgrund: Genom den kraftiga ökningen i användandet av tekniska och digitala betalmedel fanns ett behov av att se över de existerande regelverken. Den markanta största avsaknaden är regleringar kring egenupparbetade immateriella tillgångar och kryptovalutor vilket utgjorde grunden för denna studien. LÄS MER

 5. 5. Kryptovalutors framväxt utifrån Actor-Network Theory : från riskfylld investering till ekonomins finrum

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Finlöf; Lovisa Andersson; [2022]
  Nyckelord :Cryptocurrencies; blockchain; actor-network theory; actors; translation process; Kryptovalutor; blockkedjeteknik; aktörsnätverk; aktörer; översättningsprocess;

  Sammanfattning : Den här uppsatsen handlar om framväxten av kryptovalutor och blockkedjeteknik i den globala ekonomin. Kritik har riktats mot bankers och andra centraliserade intermediärers finansiella system, i form av ineffektiva processer, tillkommande avgifter och att användarnas integritet undermineras. LÄS MER