Sökning: "Cryptocurrency"

Visar resultat 1 - 5 av 194 uppsatser innehållade ordet Cryptocurrency.

 1. 1. Correlation and causality between the S&P 500 and Bitcoin: A comparative study before and during the COVID-19 pandemic

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för nationalekonomi med statistik

  Författare :Jalmar Andersson; Kevin Fankl; [2023-06-29]
  Nyckelord :S P 500; Bitcoin; Cryptocurrency; Pearson s correlation coefficient; Granger causality test; Covid-19; Stock market;

  Sammanfattning : This undergraduate dissertation examines the correlation and causality between the S&P 500 and Bitcoin, both prior to and amidst the COVID-19 pandemic. The objective of this research is to offer novel perspectives on the interaction between these two financial instruments during the unprecedented economic instability triggered by the pandemic and to assess how their association has evolved throughout this time. LÄS MER

 2. 2. Forecasting Volatility of Ether- An empirical evaluation of volatility models and their capacity to forecast one-day-ahead volatility of Ether

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Johannes Marmdal; Adam Törnqvist; [2023-06-29]
  Nyckelord :Forecast; Volatility; Ether; GARCH; EWMA; SMA;

  Sammanfattning : This study evaluates the performance of volatility models in forecasting one-day-ahead volatility of the cryptocurrency Ether. The selected models are: GARCH, EGARCH, GJR-GARCH, SMA9, SMA20, and EWMA. We investigate both in-sample performance and out-of-sample performance. LÄS MER

 3. 3. Svenska privatpersoners investeringsbeteende: Kryptomarknaden : En kvantitativ studie om hur svenska privatpersoner investerar i kryptovalutor

  Magister-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Emil Karlsson; Jackie Lu; [2023]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Titel:  Svenska privatpersoners investeringsbeteende: Kryptomarknaden - En kvantitativ studie om hur svenska privatpersoner investerar i kryptovalutor Bakgrund: Kryptomarknaden har på senare år blivit alltmer populär och visat på en stark tillväxt. Trots detta förblir den en oförutsägbar och riskfylld marknad för investeringar. LÄS MER

 4. 4. Blockchains and Smart Contracts for Cryptocurrency : An Analysis of Their Functionality and Performance

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oussama Safi; Melik Atabeyli; [2023]
  Nyckelord :Smart Contracts; Blockchains; Cryptocurrency; Digital assets; Consensus mechanisms; Smarta Kontrakt; Blockkedjor; Kryptovaluta; Digitala tillgångar; Konsensus mekanismer;

  Sammanfattning : Smart contracts are self-executing electronic contracts. Amongst its deployed applications in the digital world is providing a decentralized and transparent method for executing transactions of cryptocurrencies on blockchains. LÄS MER

 5. 5. Unraveling Cryptocurrency Returns: Insights from Methodological Replication and Cross-Sectional Analysis

  D-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för finansiell ekonomi

  Författare :Marc Gehring; [2023]
  Nyckelord :n a;

  Sammanfattning : n/a.... LÄS MER