Sökning: "Csanad Ferencz"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Csanad Ferencz.

 1. 1. Strategiska modeller – hur hanteras konkurrensdynamik?

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för service management och tjänstevetenskap

  Författare :Mikael Vaezi; Csanad Ferencz; [2007]
  Nyckelord :strategic management; konkurrensdynamik; konkurrensfördelar; konkurrensanalys; io -teori; resursbaserat synsätt; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Syfte: Att analysera och beskriva hur strategiska modeller hanterar konkurrensdynamik Metod: I studien undersöks strategiska modellers hantering av konkurrensdynamik med fokus på IO och RBV. Detta har gjort genom en empirisk studie över ett antal betydande vetenskapliga artiklar och teorier inom respektive forskningsdisciplin. LÄS MER

 2. 2. Småbolagseffekten - en empirisk studie av en anomali på stockholmsbörsen

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Max Runfeldt; Csanad Ferencz; [2006]
  Nyckelord :Småbolagseffekt; anomali; effektiva marknader; capm; Management of enterprises; Företagsledning; management; Business and Economics;

  Sammanfattning : Uppsatsen undersöker småbolagseffekten under tidsperioden 1996-2005 på stockholmsbörsen. Inget statistiskt säkerställt samband mellan bolagens storlek och deras avkastning gick att finna. Detta till trots fann undersökningen tendenser till vissa mönster som skulle kunna härledas till småbolagseffekten enligt tidigare studier. LÄS MER