Sökning: "CuSbSe2"

Hittade 1 uppsats innehållade ordet CuSbSe2.

  1. 1. Creation of thin film CuSbSe2 through closed space vapor transportdeposition

    Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Uppsala universitet/Institutionen för teknikvetenskaper

    Författare :Malin Eriksen; [2018]
    Nyckelord :CuSbSe; CuSbSe2;

    Sammanfattning : With an increasing demand for fossil-free energy the development of efficient solar cells made from sustainable and abundant materials is needed. A promising group of new absorber materials are the chalcogenide materials, including the chalcostibnite compounds copper antimony selenide, CuSbSe2. LÄS MER