Sökning: "Cult of Personality"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cult of Personality.

 1. 1. Follow, Like and Share the Leader: Examining SMI Marketing through the Lense of Personality Cults

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Liam Silva Vail; [2020-06-23]
  Nyckelord :Social Media Influencer; Cult of Personality; SMI marketing; Digital Cults of Personality;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 2. 2. Follow, Like and Share the Leader: Examining SMI Marketing through the Lense of Personality Cults

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Liam Silva Vail; [2020-06-16]
  Nyckelord :Social Media Influencer; Cult of Personality; SMI marketing; Digital Cults of Personality 1;

  Sammanfattning : MSc in Marketing and Consumption.... LÄS MER

 3. 3. VIDEOS OF WORSHIP. A multimodal critical discourse analysis of Xi Jinping’s ideology and its recontextualisation in propagandistic music videos

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för språk och litteraturer

  Författare :Karl Stäringe; [2020-04-03]
  Nyckelord :SIK; kinesiska; cult of personality; Xi Jinping; visual grammar; recontextualisation; multimodal critical discourse studies;

  Sammanfattning : År 2012 och 2013 tog Xi Jinping över ledarrollerna för Kinas Kommunistparti, den CentralaMilitärkommissionen och Folkrepubliken Kina. Detta maktskifte påbörjade en centraliseringav den makt som sedan Deng Xiaopings tid hade delats av det översta ledarskiktet. LÄS MER

 4. 4. In Search of Firmness-Parenting and Education in Charles Dickens's David Copperfield

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Sari-Leena Viirola; [2012]
  Nyckelord :Dickens; David Copperfield; parenting; education; upbringing; parent-child relation; child abuse; firmness;

  Sammanfattning : Charles Dickens’s David Copperfield abounds with fatherless and motherless children, whose development into adolescence and adulthood is strongly affected by the parenting skills of the remaining parent. This essay studies different parenting and educational practices in the novel to see their impact on the behaviour and personality of the children. LÄS MER