Sökning: "Cultural Sciences"

Visar resultat 1 - 5 av 67 uppsatser innehållade orden Cultural Sciences.

 1. 1. Demonstrating a phytotechnological design-approach : plant biology in stormwater remediation practice

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, SLU/Dept. of Urban and Rural Development

  Författare :Oscar Yachnin; [2019]
  Nyckelord :phytotechnology; phytoremediation; landscape architecture; stormwater management; contamination; pollution;

  Sammanfattning : In this master’s thesis the field of phytotechnology is investigated. Phytotechnology is a collection of largely unexploited methods and processes that aim to employ the abilities of plants to manage contaminants in our environments. LÄS MER

 2. 2. Maternal satisfaction and recommendation of perinatal health facility : A cross sectional study measuring perceptions of mothers experiences of maternity care at tertiary care hospitals in Nepal

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Internationell mödra- och barnhälsovård (IMCH)

  Författare :Akila Asif; [2019]
  Nyckelord :Maternal satisfaction; quality of care; Nepal; maternity health services;

  Sammanfattning : Background: To achieve better health outcomes it is important to identify those aspects of health care delivery system that determines patient satisfaction. The health care planners must therefore be cognizant of the opinions and expectations of those who utilize health care facilities to achieve better health outcomes. LÄS MER

 3. 3. Trädgårdsmästarbostaden : gestaltning av en visningsträdgård med växter från Nationella genbankens samlingar

  Kandidat-uppsats, SLU/Department of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Maria Claesson; [2019]
  Nyckelord :biologisk mångfald; nationella genbanken; programmet för odlad mångfald; Pom; grönt kulturarv; kulturväxter; Rio-konventionen; gestaltning; visningsträdgård;

  Sammanfattning : Older cultural plants that has been gathered within the framework of the Program for cultivated diversity (Pom), are preserved in the Swedish National genebank for vegetatively propagated horticultural crops. Pom is a result of the Rio-convention that in 1992 lead to the Swedish Riksdag taking a strategic decision. LÄS MER

 4. 4. Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade.

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Patricia Johansson; Pernilla Palm; [2019]
  Nyckelord :Kvalitativ studie; Kvinnor; Könsstympning; Litteraturstudie; Erfarenheter;

  Sammanfattning : Johansson, P och Palm, P. Kvinnors erfarenheter av att vara könsstympade. En litteraturstudie. Examensarbete i omvårdnad 15 högskolepoäng. LÄS MER

 5. 5. Practically Human. : Performing Social Robots and Feminist Aspects on Agency, Body and Gender.

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Tema Genus

  Författare :Karin Victorin; [2019]
  Nyckelord :Feminist technoscience; critical posthumanism; posthuman; social robot; AI; technology and art; robots in theatre; human-machine; agency; body; gender; intra-action; cyborg; liminal personae; human-like machines; Judy Wajcman; Karen Barad; Donna Haraway.;

  Sammanfattning : Through an experimental theatre play, this thesis explores the development of human-like agency in contemporary “social robot” technology. The entrance point of this study is the gender gap and lack of diversity in contemporary AI/robot development, with an emerging need for interdisciplinary research across robot technology and social sciences. LÄS MER