Sökning: "Cultural Sensitivity"

Visar resultat 1 - 5 av 57 uppsatser innehållade orden Cultural Sensitivity.

 1. 1. "Vad jag än gör så kostar det..." : Upplevelsen och erfarenheten av ansträngningsutlöst försämring hos personer med Myalgisk Encefalomyelit/Kroniskt Trötthetssyndrom: En empirisk studie baserad på bloggar

  Kandidat-uppsats, Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad; Jönköping University/HHJ, Avd. för omvårdnad

  Författare :Vedije Dardani; Sara Lindgren; Evelina Svensson; [2021]
  Nyckelord :Blog; Lifeworld; Myalgic Encephalomyelitis Chronic Fatigue Syndrome ME CFS ; Post-Exertional Malaise PEM ; Ansträngningsutlöst försämring PEM ; Blogg; Livsvärdsteorin; Myalgisk encefalomyelit kroniskt trötthetssyndrom ME CFS ;

  Sammanfattning : Inledning: Myalgisk encefalomyelit/kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS) kännetecknas som en inflammation i hjärna och ryggmärg och karakteriseras framför allt av ihållande utmattning. Sjukdomen är ingen kultursjukdom eller lokal företeelse utan den förekommer i diverse åldrar, länder och sociala grupper. LÄS MER

 2. 2. Cross-Cultural Business Negotiations : The Impact of Business Cultures from a Swedish Perspective

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013); Karlstads universitet/Handelshögskolan (from 2013)

  Författare :Viktor Andersson; Alexandra Mets; [2020]
  Nyckelord :International Business Negotiation; Cross-Cultural Negotiation; Negotiation Process; Culture; Communication; Hierarchy; Cultural Adaptation; Cultural Intelligence; France; Brazil; Singapore;

  Sammanfattning : With our increasingly competitive globalized economy, we are experiencing an emerging trend of firms competing on new international business markets (Bell et al. 2001; Huang 2010). In order to successfully negotiate in an international context, cultural sensitivity needs to be taken into consideration (Manrai & Manrai 2010). LÄS MER

 3. 3. Cross-cultural design in wine destination websites : Cultural sensitivity and motivations in UI through investigation of web interface design elements

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Anna Ahl Obucina; [2020]
  Nyckelord :Cross-cultural design; UI-design; localization; globalization; hedonic; wine tourism; culturability;

  Sammanfattning : This thesis sets out to investigate hedonic and cultural web interface design elements present on wine tourism destination websites. The thesis focuses on explaining several cultural frameworks and especially the notion of localization, globalization, culturability, and cultural markers, the high/low context theory as well as tenets of hedonics in user interface design. LÄS MER

 4. 4. Overt and covert practices of gender (in)equality at the workplace in Scandinavian companies in Ukraine

  Master-uppsats, Lunds universitet/Sociologi; Lunds universitet/Sociologiska institutionen

  Författare :Ane Kristiansen; [2020]
  Nyckelord :gender inequality; performativity; cross-cultural business; labor market; critical management studies; corporate practices; Social Sciences;

  Sammanfattning : Based on ethnographic data, this study sheds light on gender (in)equality in Scandinavian workplaces in Ukraine. More specifically, the study aims to investigate how managers in Scandinavian companies in Ukraine present and legitimize company-practices in relation to gender equality. LÄS MER

 5. 5. Choklad smakar godare med ett gott samvete : En kvalitativ studie om hur etiska överväganden påverkar Generation Z i deras köpbeslut

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Företagsekonomi; Södertörns högskola/Företagsekonomi

  Författare :Johanna Sandqvist; Selma Hasanovic; [2020]
  Nyckelord :Ethical consumerism; ethical decision making; purchase decision; Generation Z; Etisk konsumtion; etiskt beslutstagande; köpbeslut; Generation Z;

  Sammanfattning : Adolescents involvement in societal issues has been found to be able to influence companies.  Simultaneously, a growing interest in today’s consumers has been found to include ethical commitments in their consumption, a trend considered to be driven by young consumers. LÄS MER