Sökning: "Cultural centers"

Visar resultat 1 - 5 av 90 uppsatser innehållade orden Cultural centers.

 1. 1. Bildämnet ur ett interkulturellt perspektiv

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Institutionen för konst, kultur och kommunikation (K3)

  Författare :Donya Anad; Sherin Alabtah; [2022]
  Nyckelord :Intercultural; cross-culture; multicultural; visual arts education; Interkulturellt; mångkulturella; bildundervisning; bildpedagogik.;

  Sammanfattning : We live in an increasingly globalized world where mutual dependencies are clearly visible, especially in the lives of children and young people. Therefore, schools must prepare students for a life in which society houses multiple cultural diversity, give them global education, and create conditions for sustainable internationalization. LÄS MER

 2. 2. Visual mapping in AI interfaces: to establish trust in explainable AI in mammography

  Master-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ebba Bergström; [2022]
  Nyckelord :Information design; Visual communication; Artificial intelligence; Mammography;

  Sammanfattning : Artificial intelligence (AI) is a broad topic that many researchers and stakeholders want to implement into their daily tasks. There are expectations to implement AI in hospitals, starting with mammography centers. But there is a need to guarantee that it will be efficient and safe to use, and that requires a lot of research. LÄS MER

 3. 3. Cars in Sweden's Cinema & Television : AI-Guided Research of Automobiles in Sweden’s Images from 1950-1980

  Magister-uppsats, Stockholms universitet/Filmvetenskap

  Författare :Maximilian Steck; [2021]
  Nyckelord :archive; AI; cars; cultural memory; digital humanities; film; New Cinema History; object detection; speech recognition; Swedish film; oil crisis; H-Day; Archiv; Künstliche Intelligenz; KI; Filmwissenschaft; Medienwissenschaft; Film; Schweden; Schwedischer Film; Auto; Repräsentation; Wilde Erdbeeren; arkiv; artificiell intelligens; svensk film; bil; minne; representation; oljekris; dagen H; Smultronstället; 映画学; スウェデン; スウェデンの映画; AI; ; 歴史; オイルショック; 野いちご; ダゲン・H;

  Sammanfattning : This research project centers around cinematic and societal representation of the automobile in post-war Swedish cinema and television. Due to political neutrality during World War II, Sweden’s economy benefited from an extensive surplus immediately after Germany’s capitulation in 1945. LÄS MER

 4. 4. Fysisk aktivitet på fritidshemmet : En kvalitativ studie om hur fritidshemmet planerar och erbjuder fysisk aktivitet, samt skapar rörelseglädje för eleverna

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Södertörns högskola/Lärarutbildningen

  Författare :Allan Osman; Mikael Sehlin Letfors; [2021]
  Nyckelord :Physical activity; school-age educare center; school-age educare center teachers; Fysisk aktivitet; fritidshem; fritidshemslärare;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att undersöka hur fritidshemmen på utvalda skolor arbetar med styrd fysisk aktivitet och vilka förutsättningar personalen vi intervjuat har haft för att uppfylla lärandemålen gällande rörelseaktivitet med eleverna. Vi utgick ifrån våra frågeställningar när vi förberedde våra intervjufrågor. LÄS MER

 5. 5. Naming Injustice, Reimagining Justice: How Victim-Survivors of Sexual Violence in Portugal Perceive Criminal Justice and its Alternatives

  Master-uppsats, Lunds universitet/Rättssociologiska institutionen

  Författare :Juliana Rafaela Martins Vasconcelos Senra; [2021]
  Nyckelord :Sexual Violence; Restorative Justice; Criminal Justice; Gender-based Violence; Access to Justice; Bourdieu; Portugal.; Social Sciences;

  Sammanfattning : This thesis addresses the sexual violence justice gap in Portugal descriptively by questioning how victim-survivors of these crimes experience and/or perceive criminal justice, including those that have resorted to formal law and those that haven’t Normatively, it reflects on the justice needs of victim-survivors of sexual violence and connects these needs to the restorative justice movement - an umbrella term for non-carceral responses to sexual violence, including inputs from feminism, abolitionism and social harm theory. It thus aims to explore innovative survivor-centered justice models and draft policy recommendations specific to the Portuguese context. LÄS MER