Sökning: "Cultural features"

Visar resultat 1 - 5 av 220 uppsatser innehållade orden Cultural features.

 1. 1. Todo fluye : La identidad mutante en Circular 07 - Las Afueras de Vicente Luis Mora una obra en marcha en la literatura contemporánea española del siglo XXI

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Romanska och klassiska institutionen

  Författare :Inger Magnusson; [2019]
  Nyckelord :identidad mutante; fragmentación narrativa; sociedad líquida; globalización; digitalización; Vicente Luis Mora;

  Sammanfattning : Nuestra investigación sobre la identidad mutante y la sociedad líquida en una obra en marcha de la literatura contemporánea española en este siglo XXI, es analítica y descriptiva. En este trabajo estudiamos la identidad contemporánea en Circular 07 de Vicente Luis Mora. LÄS MER

 2. 2. Kulturens modererande effekt på sambandet mellan andelen kvinnliga styrelseledamöter och CSP : En kvantitativ studie på 673 börsnoterade företag i Europa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Företagsekonomi; Högskolan i Gävle/Företagsekonomi

  Författare :Sara Hollström; Emilia Törnqvist; [2019]
  Nyckelord :CSR; CSP; ESG; Female board members; Cultural features; Hofstede; CSR; CSP; ESG; kvinnliga styrelseledamöter; kulturella särdrag; Hofstede;

  Sammanfattning : Syfte: I takt med att konsumenter och övriga intressenters medvetenhet ökar ställs det högre krav på företagens sociala prestation (CSP) för att de ska förbli framgångsrika. Dessa ökade krav har bidragit till nya restriktioner och lagar om rapportering av icke-finansiell information, för vilken företagens styrelse är ansvariga. LÄS MER

 3. 3. L'union fait la force (géologique) : une analyse écocritique des Fourmis de Bernard Werber

  Magister-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för språkstudier

  Författare :Annie Sebbfolk; [2019]
  Nyckelord :ecocriticism; bernard werber; bernard; werber; ecology; nature; ants; empire of the ants; environment; environmentalism; dark ecology; anthropocene; climate change; global warming; green reading; ecofiction; nature writing; écocritique; bernard werber; bernard; werber; environnementalisme; anthropocène; fourmis; umwelten; écofiction; écologie; écologique; changements climatiques; environnementaux; climat; rechauffement climatique; bernard werber; ekokritik; werber; bernard; myror; ekologi; natur; klimatförändringarna; klimathotet;

  Sammanfattning : The paper is an ecocritical analysis of the Empire of the ants, a book written in 1991 by Bernard Werber. Through this green reading, the author seeks to better understand how climate change is created from a social point of view and why, by inherence, it is so difficult to avert. LÄS MER

 4. 4. Examining the populist form of representation : The case of Podemos

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Tom Berry; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This thesis examines the Spanish left-wing party Podemos and their populist way of expressing politics. There is a vast empirical literature which tries to capture the different elements of populist parties. This thesis seeks to go beyond this, through examining populism as a form of representation. LÄS MER

 5. 5. “When shall we laugh?”: Gratiano and the two faces of comedy in William Shakespeare’s The Merchant of Venice

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Engelska institutionen

  Författare :Jakob Lindner; [2019]
  Nyckelord :Shakespeare; The Merchant of Venice; Freud; Bakhtin; comedy; relief theory;

  Sammanfattning : Comedy is an inherently pleasurable phenomenon with beneficial psychological functions, but its potential to bring on undesirable and socially destabilizing consequences is less intuitively obvious. In this essay, I argue that one of the hitherto under-recognized features of William Shakespeare’s The Merchant of Venice is its covert problematization of the phenomenon of comedy itself, and that the play invites its audience to become more aware of in what situations laughter is constructive and appropriate. LÄS MER