Sökning: "Cultural integration"

Visar resultat 1 - 5 av 504 uppsatser innehållade orden Cultural integration.

 1. 1. Exchanging cultural heritage knowledge, communicating cultures and participating in community through a virtual community of practice

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande

  Författare :Rasha Al Massalmeh; [2020-11-17]
  Nyckelord :Online community; Community of practice; Social theory of learning; Cultural integration; Cultural heritage; Handicrafts; Professional work; Immigrants; Design recommendation;

  Sammanfattning : Purpose: The reason behind this study comes from the numerous difficulties and challengesthat have affected promoting the cultural integration of Syrian immigrantcraftsmen and decreased their opportunities for practicing their crafts in Sweden.Thus, the main aim of this study is to explore these challenges that eased up theirintegration and also hindered entering the Swedish labor market from Syriancraftsmen’s experiences to provide potential solutions to real obstacles throughparticipating in an interactive online community of practice. LÄS MER

 2. 2. HOW HAS THE EUROPEAN IDENTITY BEEN ARTICULATED BY THE EUROPEAN COMMISSION? A case study

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Carl Berggren; [2020-11-13]
  Nyckelord :European identity; Integration; European Commission; Universalism; Particularism;

  Sammanfattning : The concept of European identity is a debatable topic in Europe. There have been several studies about European identity’s function and of its content, whereas the European Commission has tried to protect and maintain its common identity in Europe through peace and crises. LÄS MER

 3. 3. “INTEGRATED? JUST LAGOM.” Socio-cultural integration of young EU-expatriates in Gothenburg

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Statsvetenskapliga institutionen

  Författare :Andrea Šrut; [2020-07-03]
  Nyckelord :Integration; Expats; Sweden; EU mobile citizens; highly skilled migrants;

  Sammanfattning : This thesis examines aspects of social and cultural integration of young EU-expatriates inGothenburg, Sweden. It focuses on three areas – workplace, language and socialization – thatcame forward as the most important sites when it comes to the process of integration. LÄS MER

 4. 4. Religionsdialog i Göteborg med omnejd

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion

  Författare :Cenab Turunc; [2020-02-20]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The aim and research questions:This study explores and describe the work on the religious dialogue in Gothenburg. The main purpose of the study has been to identify and highlight the conditions and opportunities of the dialogue as a specific activity, to generate new practices and action alternatives. LÄS MER

 5. 5. Så ger vi (inte) alla samma möjligheter : En studie om integrering av elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV); Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

  Författare :Clara Kroon; Almin Skoric; [2020]
  Nyckelord :Integration; ethnic background; socio-economic background; cultural background; gu; Integrering; etnisk bakgrund; socioekonomisk bakgrund; kulturell bakgrund; vårdnadshavare;

  Sammanfattning : Denna studie bygger på intervjuer med lärare och undersöker hur lärarna arbetar med integrering av elever med annan etnisk bakgrund och socioekonomiskt svag bakgrund. Studien eftersöker lärarnas kopplingar mellan elevers etniska bakgrund, socioekonomiska bakgrund och skolresultat samt analyserar hur lärarnas arbetsmetoder, uppfattningar och tankar skiljer sig åt baserat på var skolan de är verksamma på är belägen utifrån en socioekonomisk områdesindelning. LÄS MER