Sökning: "Cultural transmission theory"

Visar resultat 1 - 5 av 14 uppsatser innehållade orden Cultural transmission theory.

 1. 1. EDUCATION FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN SÁPMI An interview study with Sámi education professionals addressing the challenges and opportunities for respecting cultural diversity in education

  Master-uppsats,

  Författare :Sara Österlund Picó; [2021-06-28]
  Nyckelord :Education for Sustainable Development ESD ; Indigenous education; Indigenous knowledge systems IKS ; Sámi people; Sápmi;

  Sammanfattning : In connection to global ESD discourse concerning the need for education to respect cultural diversity, the aim of this study is to investigate challenges and opportunities encountered by Sámi education professionals regarding the implementation of Sámi education in Sápmi. To meet this purpose, the study addresses the following research questions: How do Sámi education professionals describe: i) culturally appropriate and locally relevant education in Sápmi? ii) challenges and opportunities for implementing culturally appropriate and locally relevant education in Sápmi? To analyze the empirical material obtained through semi-structured interviews, a theoretical framework grounded in decolonial theory, using the concept of epistemic justice and critical place-based pedagogy, is applied. LÄS MER

 2. 2. "Vi är inte skolan" : En studie av pedagogiska ambitioner och perspektiv i den digitala undervisningsresursen Sveriges historia .

  Master-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för ABM och digitala kulturer

  Författare :Ellen Nilsson Ekberg; [2021]
  Nyckelord :Museology; museums; pedagogy; education; museum pedagogy; sociocultural theory; learning resources; digitalisation; Museologi; museer; pedagogik; utbildning; museipedagogik; sociokulturell teori; undervisningsresurser; digitalisering; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : Museums have long had an important role as institutions for learning and education. In recent years, the pedagogical role of museums has become more important. Museums can offer a different kind of learning compared to the formal education system, and museums can be important resources for schools. LÄS MER

 3. 3. Utsatthet, våldsbrott och mord som underhållning : En studie om det kulturella utbytet inom true crime- podcasts

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS); Linnéuniversitetet/Institutionen för samhällsstudier (SS)

  Författare :Hanna Lagerstedt; Emma Frejborg; [2021]
  Nyckelord :true crime; podcast; cultural transmission; morbid curiosity; negative information;

  Sammanfattning : Creating, producing and listening to podcasts has become an increasingly popular way for cultural transmission. Among an infinitely number of genres true crime has been rising in popularity during the last decade. By consuming true crime- podcasts we also affirm the relevance of the cultural exchange. LÄS MER

 4. 4. Quests for knowledge and social mobility : Vocational and on-the-job-training as navigational tactics in the urban labour market of Sierra Leone

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Bim Kilje; [2021]
  Nyckelord :On-The-Job training; OTJ; apprenticeship; Technical and Vocational Education and Training; TVET; Sierra Leone; urban; labour market; tailoring; trading; practice theory; social mobility; moral education; youth; unemployment; livelihood; informal sector;

  Sammanfattning : This ethnographic study investigates the experiences of those learning tailoring and trading in Freetown, Sierra Leone via apprenticeships, other on-the-job training or Technical and Vocational Education and Training programs (TVET). I examine these forms of occupational training by investigating the practices underway, how knowledge transmission occurs, as well as why learners engage with and what they get out of these activities. LÄS MER

 5. 5. Att måla upp ett bedrägeri : En översättning från engelska till svenska om bedrägeriet som lurade nazisterna

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Tolk- och översättarinstitutet

  Författare :Saga Höglund; [2020]
  Nyckelord :Translation Science; popular science; non-fictional prose; polysystem theory; cultural references; Översättningsvetenskap; populärvetenskap; sakprosa; polysystemteori; kulturella referenser;

  Sammanfattning : Denna uppsats består av en längre översättning av förordet samt de tre första kapitlen ur den populärvetenskapliga boken The Forger’s Spell (2009) från engelska till svenska. Till det följer ett avsnitt med kommentarer på översättningsproblem som uppstod under processen. LÄS MER