Sökning: "Culture and Marketing"

Visar resultat 11 - 15 av 390 uppsatser innehållade orden Culture and Marketing.

 1. 11. Ett spel för galleriet : en studie om svensk spelreklam

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Filip Tagesson; Sebastian Ekström; [2018]
  Nyckelord :Gambling; Winning; Gambling culture; Consumer culture theory; Representations; Semiotics; Spel; Vinnande; Spelkultur; Consumer culture theory; Representationer; Semiotik;

  Sammanfattning : Studien har utgångspunkt i den föreslagna upplösningen av det svenska spelmonopolet. Lagregleringen föreslås träda i kraft i början av 2019 för att tillåta privata spelaktörer att både agera och marknadsföra sig på den svenska spelmarknaden på lika villkor som de statligt ägda spelbolagen idag har. LÄS MER

 2. 12. Signs From Above

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Agnes Nilsson; Thomas McCahan; [2018]
  Nyckelord :In-store Marketing; Cross-cultural Marketing; Multilingual Marketing; Symbols; Icons; Semiotics; Contemporary Symbols; Emoji’s; Cosmopolitanism; Business and Economics;

  Sammanfattning : This thesis looks into cross-cultural in-store marketing and how, with the use of contemporary symbols, marketing messages can cross language barriers. In the context of cosmopolitan cities with large populations of international inhabitants, being able to market to all individuals regardless of linguistic abilities and cultural backgrounds is critical for firms to stay competitive. LÄS MER

 3. 13. The factors of consumer behavior and the sharing economy : A quantitative study

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Yun Wang; [2018]
  Nyckelord :Sharing economy; consumer behavior; social; cuture; B2C; C2C; collaborative consumption; marketing strategy.;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this study is to investigate the relationship between consumer behavior and the business (B2C and C2C) in the sharing economy. Research questions: What factors of Consumer behaviour effect C2C business in sharing economy? What factors of Consumer behaviour effect B2C business in sharing economy? Methodology: A descriptive research design with a quantitative approach was conducted, utilizing an online questionnaire with a total of 120 respondents in China. LÄS MER

 4. 14. Filling the Void: Investigating the Impact of The Digital Society on Generation Z’s Relationships

  Magister-uppsats, Lunds universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Joana Gama Filho; Melanie Hopkins; [2018]
  Nyckelord :Critical Studies; Consumer Culture Studies; Postmodernism; Internet; Love; Interpersonal Relationships; Social Media; Dating Apps; Tinder; Digital Society; Business and Economics;

  Sammanfattning : Purpose: The purpose of this research is to contribute to the knowledge about Generation Z in the consumer society context, through a critical investigation of the possible negative impacts of the internalization of the consumerist mentality within the digital capitalist society. This is relevant since such internalization could interfere with the capacity of individuals to maintain long-term relations and influences their overall wellbeing through the stimulation of anxiety, loneliness, sense of inadequacy, and fleeting actions, among others. LÄS MER

 5. 15. The period is political - Activist advertising of female sanitary products

  Magister-uppsats, Malmö universitet/Kultur och samhälle

  Författare :Amanda Pettersson; [2018]
  Nyckelord :Femvertising; feminist advertising; female sanitary products; menstruation; discourse analysis; Sweden; Postfeminism;

  Sammanfattning : This thesis aims to understand the use of political messages as part of a branding strategy through a discourse analysis. The empirical material consists of two campaigns advertising female sanitary products; Always #LikeAGirl (2014) and Libresse Blood Normal (2017), with a purpose to understand the incorporation and the adaptation of activist and feminist discourse in these commercial campaigns. LÄS MER