Sökning: "Cummins modell"

Visar resultat 1 - 5 av 16 uppsatser innehållade orden Cummins modell.

 1. 1. Hur kan lärare arbeta språkutvecklande inom de naturvetenskapliga ämnena i åk 4-6?

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Lärande och samhälle

  Författare :Åsa Pehrson; Caroline Persson; [2018]
  Nyckelord :begreppsförståelse; kunskapsutveckling; mellanstadiet; naturvetenskapliga ämnen; språkutveckling; vardagligt språk; vetenskapligt språk;

  Sammanfattning : I detta arbete har vårt syfte varit att undersöka hur undervisande lärare kan arbeta språkutvecklande i de naturvetenskapliga ämnena i årskurs 4-6. Genom sökningar i databaser och sökmotorer har vi funnit litteratur som sträcker sig från 1980-talet fram till idag. LÄS MER

 2. 2. Flerspåkighetsstöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :emma strömgren; rebecka möller; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; språkutveckling; modersmålsstöd;

  Sammanfattning : Hösten 2013 infördes en ny reform för modersmålsstödet i Malmö stads förskolor. Reformen ska garantera att alla barn får möjlighet till språkutveckling och språkstöd. Sedan införandet har olika åtgärder gjorts för att garantera ett likvärdigt stöd för alla barn. LÄS MER

 3. 3. Comparison of Analysis and Measurement Results for a ST1530 Loader Regarding Dynamic Behavior of Engine Cradle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Christoper Gustafsson; Mohamed Hemdan; [2015]
  Nyckelord :Ansys; FEM; Response analyse;

  Sammanfattning : This thesis is a measurement evaluation type of project in which to perform a harmonic response analysis were the results will be compared to measurement data to verify if the ANSYS model is realistic in terms of dynamics. This includes proposing the different parameters that will affect the results of the comparison as well as how to improve further models. LÄS MER

 4. 4. The teachers' mathematics instruction for second language learners in elementary school

  Master-uppsats, Malmö högskola/Lärande och samhälle

  Författare :Avin Midhat; [2015]
  Nyckelord :Andraspråkselevers matematikförståelse; Lärarnas arbetssätt; matematiska textuppgifter; språkförstå;

  Sammanfattning : Syftet med denna masteruppsats är att närmare undersöka på vilka sätt lärare i grundskolan arbetar med andraspråkselever i matematik och deras språkförståelse samt vilka undervisningsformer de anser kan främja andraspråkselevers lärande. Syftet är också att undersöka vilken syn matematiklärare har på den sjunkande kunskapsnivån i matematik i grundskolan. LÄS MER

 5. 5. Andraspråksinlärning med visuellt berättande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Konstfack/Institutionen för Bildpedagogik (BI)

  Författare :Lisa Ljungman; [2015]
  Nyckelord :Sociokulturellt lärande; andraspråksinlärning; berättande; multimodalitet; litteracitet; närmaste utvecklingszonen; Cummins modell; performansanalys;

  Sammanfattning : Andraspråksinlärning med visuellt berättande är en undersökning där frågan om hur visuellt berättande kan främja språkinlärningen för andraspråkselever behandlas. Frågan om hur andraspråkselevernas språk skiljer sig åt då de skriftligt berättar med och utan bild kommer också att undersökas. LÄS MER