Sökning: "Cummins modell"

Visar resultat 1 - 5 av 18 uppsatser innehållade orden Cummins modell.

 1. 1. Nyanlända elever i mötet medsvenskämnet : en intervjustudie ur åtta lärares perspektiv

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT; Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Sali Saouli; Sandra Zinajic; [2021]
  Nyckelord :nyanlända elever; inkludering; anpassningar; svenskämnet; svenska som andraspråk; flerspråkighet; transspråkande;

  Sammanfattning : Inledning Asylsökande barn har inte skolplikt som alla andra barn i Sverige, men de har rätt att få skolundervisning om så önskas. Asylsökande barn ska i och med detta få möjlighet att få delta i undervisning senast en månad efter ankomsten till Sverige. LÄS MER

 2. 2. Elever med svenska som andraspråk : om ämnesval, samundervisning och stöttning

  Magister-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för bibliotek, information, pedagogik och IT

  Författare :Terese Kerstinsdotter; [2019]
  Nyckelord :andraspråkselever; svenska som andraspråk 1; svenska som andraspråk 2; svenska som andraspråk 3; samundervisning; intellektuell utmaning; planerad stöttning;

  Sammanfattning : Svenska som andraspråk är ett kontroversiellt ämne. Vissa forskare anser ämnet vara särskiljande och exkluderande medan andra ser utvecklingsmöjligheter och pedagogiska behov av det. Empirisk forskning och forskning där elever kommer till tals är ännu knapphändig. Denna studie medverkar till att göra gymnasieelevers röster hörda. LÄS MER

 3. 3. Hur ser det skrivna språket i gymnasiets matematikläroböcker ut? : En jämförelse av den skrivna texten i tre läroböcker från tre läromedelsleverantörer i gymnasiekursen matematik 2c

  Kandidat-uppsats, Högskolan Dalarna/Svenska som andraspråk

  Författare :Lena Stenbäck; [2017]
  Nyckelord :matematik; skrivet språk; abstraktion; informationstäthet; nominalkvot; läsbarhetsindex;

  Sammanfattning : Denna studie är en textanalys och undersöker det skrivna matematikspråket inom tre innehållsområden; algebra, geometri och statistik för att identifiera språkliga svårigheter. Det skrivna språket har jämförts i tre läroböcker från tre olika bokförlag i gymnasiekursen matematik 2c. LÄS MER

 4. 4. Flerspåkighetsstöd i förskolan

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS); Malmö högskola/Fakulteten för lärande och samhälle (LS)

  Författare :emma strömgren; rebecka möller; [2017]
  Nyckelord :flerspråkighet; förskola; språkutveckling; modersmålsstöd;

  Sammanfattning : Hösten 2013 infördes en ny reform för modersmålsstödet i Malmö stads förskolor. Reformen ska garantera att alla barn får möjlighet till språkutveckling och språkstöd. Sedan införandet har olika åtgärder gjorts för att garantera ett likvärdigt stöd för alla barn. LÄS MER

 5. 5. Comparison of Analysis and Measurement Results for a ST1530 Loader Regarding Dynamic Behavior of Engine Cradle

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik; Örebro universitet/Institutionen för naturvetenskap och teknik

  Författare :Christoper Gustafsson; Mohamed Hemdan; [2015]
  Nyckelord :Ansys; FEM; Response analyse;

  Sammanfattning : This thesis is a measurement evaluation type of project in which to perform a harmonic response analysis were the results will be compared to measurement data to verify if the ANSYS model is realistic in terms of dynamics. This includes proposing the different parameters that will affect the results of the comparison as well as how to improve further models. LÄS MER