Sökning: "Cunning folk"

Hittade 1 uppsats innehållade orden Cunning folk.

  1. 1. Mellan tro och misstro : De kloka i det svenska allmogesamhället

    Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Linnéuniversitetet/Institutionen för kulturvetenskaper (KV)

    Författare :Angelika Thelin; [2019]
    Nyckelord :Cunning folk; Folklore; Tradition; Legend; Discourse;

    Sammanfattning : In this essay I have taken a look at the discourse surrounding the cunning folk of Swedish folklore. By analysing folk legends I have attempted to discover what place the cunning folk held in religious and secular society. LÄS MER