Sökning: "Curator"

Visar resultat 1 - 5 av 49 uppsatser innehållade ordet Curator.

 1. 1. Museer som et spejl og talerør for deres samtid – udvikling i de etnografiske museers rolle og funktion som folkeopdrager og skaber af national identitet fra 1800-tallet til i dag

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Socialantropologi

  Författare :Cecilie Kyed Reese Andersen; [2020]
  Nyckelord :social anthropology; ethnographic museum; visual culture; learning theory; interpretation; Social Sciences;

  Sammanfattning : This Bachelor’s thesis examines the ever-changing educational role of the museum in our society. With a specific focus on the ethnographic museum, especially the Danish National museum’s ethnographic collection, I will try to illustrate the constant discussions on the topic of how one in the best way can represent or create exhibitions in the present day. LÄS MER

 2. 2. När kunskapen inte räcker till : En kvalitativ studie av barnpsykiatrins uppfattning om användandet av sociala medier hos barn med psykisk ohälsa

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för socialt arbete och kriminologi

  Författare :Emilia Björklin Wolff; Jenny Jonsson; [2019]
  Nyckelord :Children; child psychiatry; mental illness; social media; Barn; barnpsykiatri; psykisk ohälsa; sociala medier;

  Sammanfattning : Sociala medier är idag en självklar del i många barns vardag och forskning har visat en kraftig ökning av användandet under de senaste åren. Samtidigt har forskning visat att psykisk ohälsa hos barn blivit vanligare och vart tionde barn i Sverige lider av psykisk ohälsa. LÄS MER

 3. 3. Motivation, ledarskap och kvinnligt entreprenörskap på landsbygden : en fallstudie i Heby kommun av evenemanget Fest i Heby

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Amanda Egnell; Filippa Lidell; [2019]
  Nyckelord :landsbygd; motivation; entreprenörskap; kvinnor; ledarskap;

  Sammanfattning : Allt fler individer flyttar från landsbygden vilket resulterar i att det blir svårare för företagare och entreprenörer att lyckas med verksamheter i rurala områden, vilket missgynnar landsbygdens fortgång. Studier visar att motivation och ledarskap har stor inverkan på hur väl en verksamhet lyckas. LÄS MER

 4. 4. ”Samarbete är ju en förutsättning, jag kan inte sitta här och bedriva arbete på egen hand” En intervjustudie med fokus på skolkurators roll

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Malmö universitet/Hälsa och samhälle

  Författare :Irena Christina Vjollca Adamsson; [2019]
  Nyckelord :Elevhälsoteam; förebyggande; hälsofrämjande; Elevhälsoteam; förebyggande; hälsofrämjande;

  Sammanfattning : Studien syftar dels till att undersöka hur samverkan respektive samarbete kan ske utifrån arbetet med elevhälsoteam och med fokus på skolkurators roll. Dels att lyfta fram hur hälsofrämjande och förebyggande arbete kan ske i de perspektiven. LÄS MER

 5. 5. Samverkan gällande barn och unga - Exemplet Bloton Öppenvård

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Ida Glasberg; [2019]
  Nyckelord :Collaboration; curator; private outpatient care; system theory; role theory; child perspective children s perspective.; Samverkan; Kurator; Privat Öppenvård; Systemteori; Rollteori; Barnperspektiv barnets perspektiv;

  Sammanfattning : The aim of the study is to analyze the understanding of how curators at Bloton Open Care look at collaboration with actors linked to their work. A qualitative method was used and the data was based on semi-structured interviews with six curators from Bloton Open Care and additionally one of the managers. LÄS MER