Sökning: "Curvature measuring device"

Hittade 2 uppsatser innehållade orden Curvature measuring device.

 1. 1. Optimering av kupmätare : Automatisk igenkänning av egenskaper i brädors ändträ med bildbehandling

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för elektronik, matematik och naturvetenskap

  Författare :Andreas Olsson; [2016]
  Nyckelord :Curvature measuring device; histogram; edge detection; segmentation; morphological filter; recognition.; Kupmätare; histogram; kantdetektering; segmentering; morfologiska filter; igenkänning.;

  Sammanfattning : Within the timber industry the processing of sawn wood boards must be done in the right way to ensure that the product fulfills the requirements. Correct processing is crucial for wooden structures consisting of these will live up to their expectations. LÄS MER

 2. 2. Utveckling av en metod och en utrustning för mätning av bränslesprayers rörelsemängd

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Mikael Lindström; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : A new type of device for measuring thev m& –rate of fuel sprays from a diesel fuel injector has been developed and the various steps in the development are described. The device works by deflecting all of the sprays from the injector at the same time by using a bell shaped deflector. LÄS MER