Sökning: "Curve building"

Visar resultat 1 - 5 av 42 uppsatser innehållade orden Curve building.

 1. 1. Temperature distribution in air tight cavities of steel framed modular buildings when exposed to fire

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser; Luleå tekniska universitet/Institutionen för samhällsbyggnad och naturresurser

  Författare :Elin Bergroth; Greta Torstensson; [2019]
  Nyckelord :Cavities; fire furnace; fire test; modular building; steel; TASEF; Brandugn; brandtest; hålrum; modulbyggnader; stål; TASEF;

  Sammanfattning : A common way to construct large buildings is by assemble prefabricated modules around a load bearing steel construction. However, if a fire occurs these buildings can be subject to a rapid fire spread due to its cellular nature. LÄS MER

 2. 2. Systemanalys av termisk samverkan mellan solceller och värmepump i flerbostadshus : Modellering och scenarioanalyser av innovativa systemutformningar samt  väderförhållanden med fokus på energi, klimat och ekonomi

  Master-uppsats, Karlstads universitet

  Författare :Gustav Green; [2018]
  Nyckelord :energisystem; fastighet; COP;

  Sammanfattning : Att arbeta mot minskad klimatpåverkan är centralt i dagens samhälle och ett måste för en hållbar utveckling. Ett omdiskuterat område är utfasningen av äldre, fossilt baserad, elproduktion för att ge plats åt förnybar elproduktion. Det vill säga ”grön el”. Solceller, en typ av grön el, har under de senaste åren blivit billigare. LÄS MER

 3. 3. Simulering av klimatstyrning i Härnevi kyrka : påverkan på fuktupplagringen i en medeltida stenvägg

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Uppsala universitet/Kulturvård; Uppsala universitet/Kulturvård

  Författare :Henric Thor; Håkansson Jesper; [2018]
  Nyckelord :Klimatstyrning; simulering; WUFI; mögelrisk; fuktinnehåll;

  Sammanfattning : This thesis examines how the moisture content of a stone wall from the 15th century varies with different types of climate control. The simulations in this report is based on measured data from sensors placed inside and outside Härnevi Church north of Enköping. LÄS MER

 4. 4. Lego för synskadade

  Kandidat-uppsats, Malmö universitet/Teknik och samhälle

  Författare :Fredrik Larsson; [2018]
  Nyckelord :lego; instruktioner; blind; synskadade; applikation; bygga;

  Sammanfattning : Synen är en av våra starkaste sinne och stora delar av samhället är byggt efter detta. Detta gör att delar av befolkningen exkluderas från vissa aktiviteter som är självklara för den stora massan. Bygginstruktioner är en sådan del då de ofta består av bilder för att enklare nå över flera nationella språk samtidigt. LÄS MER

 5. 5. Improving the product development process with additive manufacturing

  Master-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Ragnartz Philip; Axel Staffanson; [2018]
  Nyckelord :Mechanical engineering; Product development; Process development; Implementation plan; Additive manufacturing; AM; 3D-printing; 3D-printing technology; Design for additive manufacturing; DFAM; Optimal technology selection; Cost-efficiency; Economical compensation;

  Sammanfattning : The following report consists of a master thesis (30 credits) within product development. The thesis is written by Philip Ragnartz and Axel Staffanson, both studying mechanical engineering at Mälardalens University. LÄS MER