Sökning: "Custody transfer"

Visar resultat 1 - 5 av 12 uppsatser innehållade orden Custody transfer.

 1. 1. Vårdnadsöverflyttningar av familjehemsplacerade barn och ungdomar : En kvalitativ studie utifrån socialsekreterares upplevelser av vårdnadsöverflyttningar

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap; Ersta Sköndal högskola/Institutionen för socialvetenskap

  Författare :Karina Wouda; Magnus Eriksson; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When a child has been in foster care for three years, the Municipal Welfare Committee has to, according to Swedish legislation, evaluate whether or not to transfer the custody of the child to the foster family. Foster families are accepting children with severe physical and mental trauma into their homes, giving them everyday care, and raising and guiding them on their journey to adulthood. LÄS MER

 2. 2. Hemma bra men borta bäst? - Tvångsomhändertagande av barn och intresseavvägningar vid vårdens upphörande

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Cecilia Rådelius; [2019]
  Nyckelord :socialrätt; social and welfare law; förvaltningsrätt; administrative law; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Varje år tvångsomhändertas tusentals barn av socialnämnden och placeras för vård enligt LVU i ett familjehem. Att tvångsvårda ett barn är mycket ingripande, men vad innebär egentligen ett sådant omhändertagande? Vad kan barnets familj göra och vad har socialnämnden för skyldigheter för att möjliggöra ett upphörande av vården? Ställs barnkonventionen mot EKMR i någon del av processen och vad innebär detta? Utgångspunkten är att vård av barn ska bedrivas i enlighet med principen om barnets bästa och återföreningsprincipen, men vad innebär dessa principer och vad händer när de inte stämmer överens? Frågeställningarna ovan har besvarats i ett led att uppfylla uppsatsens två syften. LÄS MER

 3. 3. Vårdnadsöverflyttning : Faktorer och kärnfamiljsideal?

  Magister-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap (from 2013)

  Författare :Lydia Sahlqvist; [2019]
  Nyckelord :Custody transfer; Vårdnadsöverflyttning;

  Sammanfattning : I det svenska barnskyddssystemet ses omhändertaganden och placering utanför hemmet för barn som en sista utväg och flera insatser ska ges i syfte att stärka kärnfamiljen och undvika omhändertaganden. Barn ska i systemet som absolut huvudregel växa upp med sina biologiska föräldrar. LÄS MER

 4. 4. Flyttningsförbud - en studie av gällande rätt med beaktande av Sveriges inkorporering av barnkonventionen

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Lunds universitet/Juridiska institutionen; Lunds universitet/Juridiska fakulteten

  Författare :Jessica Bergström; [2019]
  Nyckelord :Förvaltningsrätt; socialrätt; Flyttningsförbud i LVU; centrala principer inom den sociala barnavården; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Uppsatsen behandlar gällande rätt vad avser flyttningsförbud i 24 § lagen (1990:52) med särskilda bestämmer om vård av unga, LVU. Flyttningsförbud är ett förbud för vårdnadshavarna att flytta hem sitt barn från ett familjehem. Det är en väldigt ingripande åtgärd i både barnens och föräldrarnas liv. LÄS MER

 5. 5. Vårdnadsöverflyttningar vid långvariga placeringar i familjehem : Initiering, argument för och emot samt dilemman och svårigheter

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för socialt arbete (SA)

  Författare :Frida Ljung; [2018]
  Nyckelord :children in foster care; custody transfer; longterm placements; social services; familjehemsplacerade barn; vårdnadsöverflyttning; långvariga placeringar; socialtjänsten;

  Sammanfattning : The statistics shows low quantity of custody transfer while it shows a high number of children in long-term foster care placement in Sweden. This qualitative study examines how social services work with custody transfer and the challenges that comes with it. LÄS MER