Sökning: "Customer Perceptions"

Visar resultat 1 - 5 av 215 uppsatser innehållade orden Customer Perceptions.

 1. 1. Från intern kund till slutkund : En studie om förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering, ett bidrag och en genomgång.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Gustav Ternander; Alexander Puhls; [2021]
  Nyckelord :Internal marketing; Customer orientation; External marketing; Employees; Service quality; Systematic literature review; Intern marknadsföring; Kundorientering; Extern marknadsföring; Medarbetare; Tjänstekvalité; Systematisk litteraturgenomgång;

  Sammanfattning : Frågeställningar:  Vad är förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering inom den svenska banksektorn? Vad finns det för kunskapsgap i förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering? Syfte: Syftet med denna studie är tvådelad. För det första syftar studien till att bidra med förståelse för hur förhållandet mellan intern marknadsföring och kundorientering kan studeras genom empirisk granskning av teorier på en oprövad kontext. LÄS MER

 2. 2. Kunden har alltid makt : – En studie av Customer Empowerments inverkan på företag inom retailbranschen.

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi; Högskolan i Gävle/Avdelningen för ekonomi

  Författare :Jacob Cedergren; Christin Rampeltin Molin; [2021]
  Nyckelord :Customer Empowerment; Customer Power; Customer Focus; Customer Orientation; Retail; Retail Industry; Customer Empowerment; Kundmakt; Kundfokus; Kundorientering; Retail; Retailbransch;

  Sammanfattning : Titel: Kunden har alltid makt – En studie av Customer Empowerments inverkan på företag inom retailbranschen.    Nivå: Examensarbete på Grundnivå (kandidatexamen) i ämnet företagsekonomi    Författare: Jacob Cedergren och Christin Rampeltin Molin    Handledare: Anna Ljung och Akmal Hyder   Datum: 2021– januari      Syfte: Syftet med studien är att undersöka och analysera företagens uppfattning av Customer Empowerment och dess inverkan på företag inom retailbranschen. LÄS MER

 3. 3. The Role of Service Design in Startups: Exploring Potential Benefits and Challenges from Service Designers’ Perspectives

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Viktor Pantazis; Marwan Otrok; [2020-07-23]
  Nyckelord :Service Design; Startup; Lean Startup Method; Value Co-creation; Service-Dominant Logic; Innovation; Service Science; Business Development; Entrepreneurship; Management; Marketing; Design Thinking; Business Model; Co-design;

  Sammanfattning : The rapid and constant changes taking place in the modern business world together with an increased globalcompetition is making it more urgent for companies to introduce innovative offerings at a faster pace.Purchasing decisions by customers are not solely based on function anymore, there is an increasing demandfor intuitive and seamless experiences from the products and services that they interact with. LÄS MER

 4. 4. Words are just words until they appear in action, right? - Sustainability reporting and its significance for customers in the Swedish fast fashion industry

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Clara Grönberg; Irma Weberg Ekelund; [2020-07-09]
  Nyckelord :Sustainability Reporting; Swedish fast fashion industry; CONI-model; Consumer preferences; Consumer perception; Environmental sustainability;

  Sammanfattning : Background and Problem: The awareness towards environmental sustainability has increasedrapidly both in society and among clothing companies’ stakeholders, e.g. the customers buyingtheir products. This awareness affects the fast fashion industry which is one of the most pollutingindustries. LÄS MER

 5. 5. Partnering with Competitors : SMEs’ Relationships in the Western European Defence sectors

  Master-uppsats, Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen; Uppsala universitet/Företagsekonomiska institutionen

  Författare :Roope Riihikoski; Fernando Chuecas; [2020]
  Nyckelord :SME’s; Defence sector; Western Europe; Coopetition; Relationships; Politics; Consumer power; Trust; Resources;

  Sammanfattning : This thesis explores the relationship variables of Western European defence-related SMEs when they cooperate with their competitors (coopetition). In particular, how do these various relationship variables affect these SMEs when partnering with competitors? Many researchers have examined partnering with competitors however, this concept has been widely overlooked in the Western European defence sector. LÄS MER