Sökning: "Customer Relationship Management"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade orden Customer Relationship Management.

 1. 1. Ansiktsmask eller antidepressiva? : En kvalitativ innehållsanalys av Therése Lindgrens skönhetsvarumärke Indy Beauty

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Institutionen för kultur- och medievetenskaper

  Författare :Emilia Salmela; Ellen Mårtensson; [2022]
  Nyckelord :Indy Beauty; Therése Lindgren; social media; influencer marketing; skincare industry; relationship marketing; mental illness; femvertising; Indy Beauty; Therése Lindgren; sociala medier; influencer marketing; hudvårdsindustrin; relationsmarknadsföring; psykisk ohälsa; femvertising;

  Sammanfattning : Title: Facemasks or antidepressants?    The purpose of this study is to investigate how Indy Beauty communicates on their website and in their first campaign as a means of establishing customer involvement. Therése Lindgren is one of many influencers whom have created or acquired their own brand. LÄS MER

 2. 2. Customer Relationship Management och digitalinnovation, finns det ett samband? : En fallstudie kring hur CRM används i ett företag inom bank och försäkringsbranschen för att främja digital innovation

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för naturvetenskap, miljö och teknik

  Författare :Daniela Lundbom Racetovic; Ellen Johnzon; [2022]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Arbetsbrist i bemanningsbranschen - En arbetsrättslig studie

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Institutionen för handelsrätt

  Författare :Alva Nettelman; Paulina Jansson; [2022]
  Nyckelord :Arbetsbrist; LAS; Bemanningsbranschen; Law and Political Science;

  Sammanfattning : Sedan bemanningsbranschen avreglerades i början av 1990-talet har utvecklingen varit stor och är idag en integrerad del av svensk arbetsmarknadsmodell. En anledning till den allt större efterfrågan är att inhyrning av personal ökar företagens flexibilitet. LÄS MER

 4. 4. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Till följd av en allt mer expanderande tjänstesektor har större vikt lagts i att bibehålla och fodra för kundhantering och långvariga kundrelationer. För detta har idag många organisationer utvecklat strategier för customer relationship management (CRM). LÄS MER

 5. 5. Developing Digital Value Offerings in the Car Retailing Industry : A Customer-Centric Approach to innovation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PHILIP BÖRJESSON; [2021]
  Nyckelord :Automotive Industry; Car Retailing; Customer-Centricity; Digital Transformation; Dynamic Capabilities; Value Offering; Innovation; Bilindustrin; bilhandel; digital transformation; dynamiska förmågor; innovation; kundfokusering; värdeerbjudanden;

  Sammanfattning : The car retailing industry is currently undergoing a significant transformation. This transformation is due to the automotive industry switching from producing internal combustion engines vehicles to battery electric vehicles. LÄS MER