Sökning: "Customer profitability"

Visar resultat 1 - 5 av 361 uppsatser innehållade orden Customer profitability.

 1. 1. How the institutional, relational and leadership factors affect the implementation of sustainable business practice within MNCs HQ in a developed country and Subsidiary in a developing country? A case study on Volvo Trucks Located in Sweden (HQ) and Malaysia (Subsidiary)

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Krishnapriya Sujatha; Mubarak Eljack; [2022-02-11]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Companies are in the transformation process from the classical or linear way of conducting business to a more sustainable model. This is necessitated by the growing societal awareness to protect the environment and resources for future living. LÄS MER

 2. 2. Evaluation and Learning about Social Sustainability in the Real Estate Industry : A Qualitative and Quantitative Study of how Real Estate Companies can Contribute to Society and Profitability

  Master-uppsats, KTH/Fastigheter och byggande

  Författare :Anton Strömbäck; Ellinor Tärnell; [2022]
  Nyckelord :Social sustainability; real estate; evaluation; learning; profitability; Social hållbarhet; fastigheter; utvärdering; lärande; vinst;

  Sammanfattning : Social sustainability is rapidly becoming a more established concept in the real estate industry. Social Sustainability is a vibrant concept that will transform over time in an establishment and can stand for different things. LÄS MER

 3. 3. Designing a digital support tool for managers

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Umeå universitet/Institutionen för tillämpad fysik och elektronik

  Författare :Staffan Westerlund; [2022]
  Nyckelord :Data visualization; Design thinking; Employee data; Digital support tool; Graphical user interface;

  Sammanfattning : Corporations have gathered data about their business and employees for as long as the concept of business has existed. With the digitalization of the world, the possibility of how much data is stored has exploded and today it can be hard for companies and especially managers to make sense of all stored data. LÄS MER

 4. 4. The Future of Public Fast Charging : A forecasting of battery supported public fast charging based on a business model perspective

  Master-uppsats, Linköpings universitet/Projekt, innovationer och entreprenörskap

  Författare :Måns Jeppsson; Ivar Wester; [2022]
  Nyckelord :Public charging infrastructure; Electric Vehicles; EVs; EV charging; Business Model; Forecast; Scenarios;

  Sammanfattning : With the ever-pressing threat of a climate crisis, the EU has decided to become the first climate-neutral continent by 2050. This in turn will require the road transportation sector to make a transition from fossil dependent to fossil-free vehicles. Sweden has the objective to become net positive in GHG emissions by 2045. LÄS MER

 5. 5. Hur en effektiv export säkerställs med hjälp av leanverktyg : En utvärdering av sjötransportens risker och dess åtgärder

  M1-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Alia Andreasson; Lovisa Jarback; Emelie Savolahti; [2022]
  Nyckelord :lean; sjötransport; export; värdeflödeskartläggning; riskhantering;

  Sammanfattning : Ökningen av internationell handel och hållbarhetsfrågor ställer höga krav på företag, stora som små. I takt med att samhället utvecklas, påverkas alla dimensioner av försörjningskedjan och leder till bland annat högre krav på logistikens flexibilitet och effektivitet. LÄS MER