Sökning: "Customer relationship management"

Visar resultat 1 - 5 av 622 uppsatser innehållade orden Customer relationship management.

 1. 1. System för CRM: Valet mellan integrerade och separata lösningar. En utforskande fallstudie av motivationer vid systembyte

  Kandidat-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Aleksandar Milutinovic; Fabian Henriksson; Linus Berglind; [2021-11-23]
  Nyckelord :Customer relationship management; kundhantering; affärssystem; CRM-system; förändringsarbete; kundtjänst;

  Sammanfattning : Due to an increasingly expanding service sector, greater emphasis has been placed onmaintaining customer management and long-term customer relationships. For this purpose,many organizations use customer relationship management (CRM) strategies. LÄS MER

 2. 2. Antecedents of Preferred Customer Status - In the context of the Automotive Industry

  Master-uppsats, Göteborgs universitet/Graduate School

  Författare :Nguyen Ha Mi Hoang; Vinh Quang Bui; [2021-06-14]
  Nyckelord :preferred customer status; customer attractiveness; supplier satisfaction; buyer-supplier relationship; social exchange theory; resource-based view;

  Sammanfattning : MSc in Logistics and Transport Management.... LÄS MER

 3. 3. Developing Digital Value Offerings in the Car Retailing Industry : A Customer-Centric Approach to innovation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :PHILIP BÖRJESSON; [2021]
  Nyckelord :Automotive Industry; Car Retailing; Customer-Centricity; Digital Transformation; Dynamic Capabilities; Value Offering; Innovation; Bilindustrin; bilhandel; digital transformation; dynamiska förmågor; innovation; kundfokusering; värdeerbjudanden;

  Sammanfattning : The car retailing industry is currently undergoing a significant transformation. This transformation is due to the automotive industry switching from producing internal combustion engines vehicles to battery electric vehicles. LÄS MER

 4. 4. Food delivery or Forced delivery? A case study on restaurants' business model innovation in response to digital platforms

  C-uppsats, Handelshögskolan i Stockholm/Institutionen för marknadsföring och strategi

  Författare :Emil Clemensson; Wendela Spelmans; [2021]
  Nyckelord :Digital platforms; Gig economy; Business model; Business model innovation;

  Sammanfattning : Digital platforms have prospered since the beginning of the pandemic and radically change how firms create and capture value. The restaurant industry has been particularly exploited, invoking strains on incumbent restaurants' business models and leaving managers in unfamiliar territory. LÄS MER

 5. 5. Förändrade konsumentbeteenden till följd av coronapandemin : En kvantitativ studie ur ett konsumentperspektiv baserad på dagligvaruhandeln

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet; Högskolan i Halmstad/Akademin för företagande, innovation och hållbarhet

  Författare :Julia Haglund; Felicia Lavesson; [2021]
  Nyckelord :Corona pandemic; grocery trade; choice of grocery chain; e-commerce; consumer behaviour; younger generation; older generation; Coronapandemi; dagligvaruhandel; val av dagligvarukedja; e-handel; konsumentbeteende; yngre generationen; äldre generationen;

  Sammanfattning : I slutet av 2019 upptäcktes ett nytt och okänt virus i staden Wuhan i Kina. Det visade sig vara mycket smittsamt och i början av 2020 hade tusentals människor runt om i världen drabbats av viruset. Utbrottet av coronapandemin har inneburit och innebär än idag stora förändringar för både individer och företag. LÄS MER