Sökning: "Customer relationship management"

Visar resultat 1 - 5 av 643 uppsatser innehållade orden Customer relationship management.

 1. 1. Realising advanced Enterprise system Affordances: A single-case study of a CRM-system implementation at a technology consultancy company

  H-uppsats,

  Författare :Oscar Antonsson; Sebastian Olsson; [2022-06-22]
  Nyckelord :Affordance theory; affordance actualisation; Customer relationship management; ; CRM-system; Enterprise system implementation; Technology adoption;

  Sammanfattning : Enterprise systems offer organisations great action potentials (Affordances), however, getting employees to use the systems to their full potential is a lengthy process which is challenging for organisations. While previous studies have focused on strategic success factors from implementers point of view, less emphasis has been put on the perspective of users and how the envisioned affordances of the enterprise systems are actualised in practice. LÄS MER

 2. 2. Next Best Action : A clustering framework for Customer Relationship Management

  Uppsats för yrkesexamina på avancerad nivå, Mittuniversitetet/Institutionen för informationssystem och –teknologi

  Författare :William Takolander; [2022]
  Nyckelord :CRM; Clustering; Data analysis; Customer engagement;

  Sammanfattning : For companies that supply a service to their customers, there will always be a difference in engagement from customer to customer. Some customers might have created an account, they might also have a paid subscription, or they neither have an account nor are a subscriber. Meaning that they only interact with the free content provided. LÄS MER

 3. 3. Needed and wanted? The effects of Green Marketing on Customer Satisfaction in the hotel industry.2.12.0.0 : 2.12.0.0

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Företagsekonomi

  Författare :Maike Strube; [2022]
  Nyckelord :Green Marketing; Customer Satisfaction; Hotel Industry;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to analyze if green marketing influences customer satisfaction significantly in the hotel industry in Umeå. Several green practices are tested to create an overall picture of the behavior on the market. These are Water Conservation, Energy Conservation, Waste Management, Food Management and Labeling. LÄS MER

 4. 4. Chefer och ledares syn på styrkor och utmaningar vid digital verksamhetsutveckling : En studie vid tre svenska myndigheter

  Magister-uppsats, Mittuniversitetet/Institutionen för kvalitets- och maskinteknik

  Författare :Helena Karlsson; [2022]
  Nyckelord :offensive quality development; digital business development; business development; digitalisation; quality development; digital competence; digital management; offensiv kvalitetsutveckling; digital verksamhetsutveckling; verksamhetsutveckling; digitalisering; kvalitetsutveckling; digital kompetens; digital ledning;

  Sammanfattning : För att kunna vara konkurrenskraftig i dagens föränderliga samhälle krävs att organisationer anpassar sig till kundernas behov och kliver på resan mot digital transformation. Detta kan underlättas genom att organisationen arbetar med kvalitetsutveckling (Ponsignon m fl. 2019). LÄS MER

 5. 5. Customer Related Risks : A Garment Manufacturer Perspective

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Caroline Lindholm; Filippa Vasilis; Astrid Hansson; [2022]
  Nyckelord :Risk; Risk Management; Garment Manufacturing; Malaysia; Buyer-Supplier Relationship; Purchasing Practices;

  Sammanfattning : This paper examines risks that arise from buyer-manufacturer relationships from Malaysian garment manufacturers' perspectives. In addition, the risk management techniques used to handle these risks are studied and cross-examined. The nature of the relationship is also discussed in relation to the risks and risk management techniques identified. LÄS MER