Sökning: "Customer segmentation"

Visar resultat 1 - 5 av 102 uppsatser innehållade orden Customer segmentation.

 1. 1. Customer segmentation of retail chain customers using cluster analysis

  Master-uppsats, KTH/Matematisk statistik

  Författare :Sebastian Bergström; [2019]
  Nyckelord :Cluster analysis; customer segmentation; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; big spenders; statistics; applied mathematics; unsupervised learning; Klusteranalys; kundsegmentering; tEIGEN; MCLUST; K-means; NMF; Silhouette; Davies-Bouldin; storkonsumenter; statistik; tillämpad matematik;

  Sammanfattning : In this thesis, cluster analysis was applied to data comprising of customer spending habits at a retail chain in order to perform customer segmentation. The method used was a two-step cluster procedure in which the first step consisted of feature engineering, a square root transformation of the data in order to handle big spenders in the data set and finally principal component analysis in order to reduce the dimensionality of the data set. LÄS MER

 2. 2. Marknadsföring av köttlådor : en fallstudie av tre lantbruksföretag

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, SLU/Dept. of Economics

  Författare :Olle Andersson; Vilhelm Linde; [2019]
  Nyckelord :inbound marketing; word-of-mouth; köttlådor; närproducerat; digitalisering; sociala medier; marketing channels;

  Sammanfattning : Marknadsföring innebär att hitta sätt att nå ut till marknaden med en produkt eller en tjänst. Innovativa lösningar är ofta effektivt för att nå ut till konsumenter och traditionella kanaler såsom tidningar, radio eller tv används ofta. LÄS MER

 3. 3. An Alternative Path to Customer Analysis : A qualitative case study with the aim to investigate the paradigm of segmentation and an alternative path to enhanced customer analysis

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics; Högskolan i Jönköping/IHH, Marketing and Logistics

  Författare :Li Persson; Green Salmonson Sigrid; [2019]
  Nyckelord :Segmentation; customer analysis; psychographic; values; lifestyles; market communication; brand communication and communication models;

  Sammanfattning : Problem: The concept of marketing segmentation was introduced over 60 years ago and have been a central element in the process of conducting customer analysis since then. However, it has barely been criticized. LÄS MER

 4. 4. Är ett knapptryck mer värt än ett handslag? : En fallstudie inom banksektorn med inriktning relationsmarknadsföring

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF); Linnéuniversitetet/Institutionen för marknadsföring (MF)

  Författare :Hanna Persson; Emilia Andersson; [2019]
  Nyckelord :Customer relations; Service quality; Servicescape; Value; Loyalty; Kundrelationer; Servicekvalitet; Servicelandskap; Värde; Lojalitet;

  Sammanfattning : Syfte och forskningsfrågor: Syftet är att undersöka tjänsteföretags insatser för att skapa servicekvalitet och goda kundrelationer, med hänsyn till de möjlighet som den digitala utvecklingen medför. 1. Vilka insatser står i centrum för det fysiska mötet respektive virtuella kontakterna? 2. LÄS MER

 5. 5. An Evaluation of the Marketing Process in B2B and B2C Startups

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Farzana Madosh; Betty Ålander; [2019]
  Nyckelord :Marketing process; B2B; B2C; Software as a Service; Startup; Market Analysis; Evaluation; Segmentation; Targeting; Positioning; Execution; Marknadsföringsprocess; B2B; B2C; mjukvara som tjänst; startup; marknadsanalys; utvärdering; segmentering;

  Sammanfattning : Marketing is a key function for all organizations and is seen as essential in order to achieve success when launching a new business. Following from the overwhelming amount of accessible data for companies, there exist an urge to understand what activities to include in the marketing process and how to manage them. LÄS MER