Sökning: "Customer segmentation"

Visar resultat 1 - 5 av 95 uppsatser innehållade orden Customer segmentation.

 1. 1. Konsumtionsstammar - från teori till praktik : En kvalitativ studie om företags segmenteringsstrategier

  Kandidat-uppsats, Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper; Södertörns högskola/Institutionen för samhällsvetenskaper

  Författare :Nadja Afif; Henrik Karlsson; [2018]
  Nyckelord :Postmodernism; segmentering; konsumtionsstammar; opinionsbildare;

  Sammanfattning : Segmentation has long been used by companies as the main strategy to succeed in the marketplace. This method is mainly about dividing the marketplace into smaller segments, where individuals are divided according to predefined variables. LÄS MER

 2. 2. Customer segmentation in services based on characteristics A study at AstaZero

  H-uppsats, Chalmers tekniska högskola/Institutionen för teknikens ekonomi och organisation

  Författare :AMANUEL FIDEL KELATI; ANEL MASLO; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : BackgroundFor service companies, it is essential to deliver good customer service to stay competitive outin the market. Customer needs are changing over time and there are different needs fordifferent customer groups. LÄS MER

 3. 3. Svenska slott med hotellverksamhet

  Kandidat-uppsats, Umeå universitet/Kulturgeografi

  Författare :Emelie Eriksson; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : This study looks upon the castles in Sweden that have transformed from private residence to running a hotel business on the premises. The focus of the study lies in the differences and similarities of the segmentation and marketing aspects of the hotel business of the castles compared between the different counties where they are located. LÄS MER

 4. 4. Underhållning : som en strategisk framgångsfaktor för shoppingcenter

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi; Högskolan i Borås/Akademin för textil, teknik och ekonomi

  Författare :Julia Eklöf; Sandra Johnsson; [2018]
  Nyckelord :Event marketing strategies; Shoppingcenter; Management; Entertainment; Strategisk eventmarknadsföring; Shoppingcenter; Management; Underhållning;

  Sammanfattning : Denna studie framför vår forskning om hur underhållning används på ett shoppingcenter som en strategisk marknadsföringsstrategi. En fallstudie med ett kvalitativt angreppssätt valdes eftersom vi ville få ett djup i studien. LÄS MER

 5. 5. User preference prediction between ads-supported and subscribed users

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Erik Lybecker; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : The goal of this master’s thesis was to create a model that predicts preference towards a specific exclusive feature in a subscribed service. It investigated unsupervised and semi-supervised learning to identify customer segments that prefer an specific exclusive feature. LÄS MER