Sökning: "Customized truck"

Hittade 5 uppsatser innehållade orden Customized truck.

 1. 1. Investigation for the development of a new electric control unit for customized trucks

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Yusen Liu; [2019]
  Nyckelord :Controller area network; Customized truck; DC motor control; Electric control unit; H-bridge; Controller area network; DC-motorstyrning; Elektrisk styrenhet; H-brygga; Lastbil; Specialfordon;

  Sammanfattning : Customized truck is a relevant and high-profit part of Scania’s market. Nowadaysdesigners do not have a self-developed electric control unit for introducing non-standardfunctionality. This thesis is intended to investigate the specification of a new system andan approach to implement it in current truck’s electrical system. LÄS MER

 2. 2. Modelling towards a lean product development process : A case study at Scania customized truck development

  Master-uppsats, KTH/Industriell produktion

  Författare :ANNA STYFBERG LUNDQVIST; [2019]
  Nyckelord :Process modeling; lean product development process; project management; Process modellering; lean produktutveckling; projekt ledning;

  Sammanfattning : The increasing demands on producing products in an effective and resource efficient manner has put more focus on modelling internal processes within organizations. Models of internal processes show what work is to be done and how to do the work in order to get to the desired result. LÄS MER

 3. 3. Konceptframtagning av icke kundanpassat isolerat lasthus

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik; Högskolan i Jönköping/JTH, Maskinteknik

  Författare :Adam Bergström; Jonas Bergvad; [2017]
  Nyckelord :Product development; Produktutveckling;

  Sammanfattning : This report describes the bachelor thesis project conducted by Adam Bergström and Jonas Bergvad at the School of Engineering at Jönköping University 2017. The thesis was carried out on behalf of Portsystem 2000 AB in collaboration with Semcon AB as a final part of the Bachelor of Science in Mechanical Engineering with specialization in Product Development and Design. LÄS MER

 4. 4. Filtrering av max-nedbrytningar i Delmia

  M1-uppsats, Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik; Mälardalens högskola/Akademin för innovation, design och teknik

  Författare :Adam Eklund; David Isaksson; [2016]
  Nyckelord :Delmia; Scania CV AB; MPPAP; Mälardalenshögskola;

  Sammanfattning : Scania är ett av de ledande företagen inom tillverkning och distribution av tunga lastbilar, bussar och motorer för marina och industriella miljöer. Scania arbetar tillsammans med sina kunder för att utveckla kundspecifika lösningar. Det leder till att Scania har väldigt stor variation på sina produkter. LÄS MER

 5. 5. Reducing Bodybuilder Waste on SCANIA Trucks

  Master-uppsats, KTH/Fordonsdynamik

  Författare :Carl Dahlberg; [2011]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : In a world of fierce competition that is the reality for heavy truck manufacturers, it is important to optimize every step of production to the greatest extent. The Swedish truck manufacturer SCANIA early adopted such ideas and has put great efforts to implement a concept called lean production. LÄS MER