Sökning: "Cutibacterium acnes"

Hittade 4 uppsatser innehållade orden Cutibacterium acnes.

 1. 1. Kartläggning av orsaker till reoperationer vid ryggradskirurgi

  Magister-uppsats,

  Författare :Pontus Dymén; Signe Harlén; [2020-06-25]
  Nyckelord :Spine; Spinal; Vertebrae; Reoperation; Adverse events; Patient safety;

  Sammanfattning : Background: The quality of perioperative nursing performed affects the incidence of injury and suffering in individual patients. Investigating and mapping the incidence and causes of reoperations is important as the current state of knowledge is inadequate. LÄS MER

 2. 2. Utvärdering av ANA-buljong som odlingsmedium : för odling av aeroba och anaeroba bakterier vid inkubering i aerob miljö

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för kemi och biomedicin (KOB)

  Författare :Malin Larsson; [2020]
  Nyckelord :ANA-buljong; Anaerob; Aerob; Bakterier; MALDI-TOF MS;

  Sammanfattning : ANA-buljongen är utvecklad för att kunna anrika både aeroba och anaeroba bakterier vid inkubering i aerob miljö. Odlingsbuljongen innehåller antioxidanter som skyddar anaeroberna mot reaktiva syreradikaler, vilket främjar anaerob anrikning. LÄS MER

 3. 3. Cutibacterium acnes inverkan på makrofagers produktion av PD-L1

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Institutionen för miljö- och livsvetenskaper (from 2013)

  Författare :Jonas Härdin; [2020]
  Nyckelord :Macrophages; PD-L1; prostate cancer; Cutibacterium acnes; C. acnes; Makrofager; PD-L1; prostatacancer; Cutibacterium acnes; C. acnes;

  Sammanfattning : Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män i Sverige, och det är även den cancerform som flest män dör utav. Detta till trots så är mekanismerna bakom canceretiologin till stor del okända. LÄS MER

 4. 4. Makrofager som stimulerats med Cutibacterium acnes ökar sitt uttryck av CCL22 mRNA

  Kandidat-uppsats, Karlstads universitet/Fakulteten för hälsa, natur- och teknikvetenskap (from 2013)

  Författare :Sandra Lundell; [2019]
  Nyckelord :macrophage; macrophages; prostate; prostate cancer; ccl22; chemokine; makrofag; makrofager; Cutibacterium acnes; C. acnes; prostata; prostatacancer; ccl22; kemokin;

  Sammanfattning : Prostatacancer är en av världens vanligaste cancerformer. Varje år diagnostiseras ungefär 1,3 miljoner män världen över med prostatacancer och trots det vet man inte de bakomliggande orsakerna. LÄS MER