Sökning: "Cyber Physical Systems CPS"

Visar resultat 1 - 5 av 13 uppsatser innehållade orden Cyber Physical Systems CPS.

 1. 1. Enhancing interoperability for IoT based smart manufacturing : An analytical study of interoperability issues and case study

  Master-uppsats, KTH/Kommunikationssystem, CoS

  Författare :Yujue Wang; [2020]
  Nyckelord :Internet-of-Things IoT ; Interoperability; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart Manufacturing; Internet-of-things IoT ; Interoperabilitet; Industry 4.0; FIWARE Generic Enabler; Cyber Physical Systems CPS ; Smart tillverkning;

  Sammanfattning : In the era of Industry 4.0, the Internet-of-Things (IoT) plays the driving role comparable to steam power in the first industrial revolution. IoT provides the potential to combine machine-to-machine (M2M) interaction and real time data collection within the field of manufacturing. LÄS MER

 2. 2. Hur förändrar smart teknik resurseffektiviteten i fordonsbranschen? : En studie av hur Cyber-Physical Systems och Internet of Things påverkar resurseffektiviteten i personbilsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM); KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Helen Mirza; Rade Nikolic; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Cyber-Physical Systems; Industry 4.0; smart technology; manufacturing industry; resource efficiency; automotive; Internet of Things; Cyber-Physical Systems; Industri 4.0; smart teknik; tillverkningsindustri; resurseffektivitet; personbilar;

  Sammanfattning : Idag pratas det mycket om smart teknik och man säger att den fjärde industriella revolutionen är på väg. Revolutionen kallas för Industri 4.0 och innebär två tekniska förbättringar, Internet of Things (IoT) och Cyber-Physical Systems (CPS). LÄS MER

 3. 3. Hur förändrar smart teknik resurseffektiviteten i fordonsbranschen? : En studie av hur Cyber-Physical Systems och Internet of Things påverkar resurseffektiviteten i personbilsbranschen

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :Helen Mirza; Rade Nikolic; [2019]
  Nyckelord :Internet of Things; Cyber -Physical Systems; Industry 4.0; smart technology; manufacturing industry; resource efficiency; automotive; nternet of Things; Cyber -Physical Systems; Industri 4.0; smart teknik; tillverkningsindustri; resurseffektivitet; personbilar;

  Sammanfattning : Idag pratas det mycket om smart teknik och man säger att den fjärde industriella revolutionen är på väg. Revolutionen kallas för Industri 4.0 och innebär två tekniska förbättringar, Internet of Things (IoT) och Cyber-Physical Systems (CPS). LÄS MER

 4. 4. Applying Artificial Neural Networks to Reduce the Adaptation Space in Self-Adaptive Systems : an exploratory work

  Magister-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för datavetenskap och medieteknik (DM)

  Författare :Sarpreet Singh Buttar; [2019]
  Nyckelord :Self-Adaptive Systems; Self-Adaptation; Architecture-Based Adaptation; Autonomous Systems; Cyber-Physical Systems; CPS; DeltaIoT; IoT; ActivFORMS; MAPE-K Feedback Loop; Runtime Uncertainties; Adaptation Space; Analysis; Machine Learning; Artificial Neural Network; ANN; Online Learning; Deep Learning; Online Supervised Learning; Incremental Learning; Classification; Multi-Layer Perceptron; MLP;

  Sammanfattning : Self-adaptive systems have limited time to adjust their configurations whenever their adaptation goals, i.e., quality requirements, are violated due to some runtime uncertainties. Within the available time, they need to analyze their adaptation space, i. LÄS MER

 5. 5. Vilka utmaningar och hinder möter större tillverkande företag vid implementering av digital och smart teknik samt hur kan dessa åtgärdas? : En studie kring den pågående digitala transformationen av tillverkningsindustrin

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :PETTER KLINGA; ERIK STORÅ; [2018]
  Nyckelord :Industry 4.0; Smart factory; Smart manufacturing; IoT; Internet of Things; CPS; Cyber Physical System; production; Big data; Cloud computing.; Industri 4.0; Smart fabrik; Smart tillverkning; IoT; Internet of Things; CPS; Cyberfysiska systems; produktion; Big data; molntjänster.;

  Sammanfattning : Den globala industrin har under det senaste decenniet genomgått en enorm digital transformation, där tillämpandet av digitala och smarta verktyg inom företag aldrig har varit mer påtagligt. Under november 2011 presenterades begreppet Industrial 4. LÄS MER