Sökning: "Cyber fysiska system"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Cyber fysiska system.

 1. 1. AI in Simulated 3D Environments : Application to Cyber-Physical systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clément Sevy; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the past several years, UAVs (unmanned aerial vehicles) and autonomous systems in general, have become hot topics, both in academia and in industry. Indeed, the opportunities for the application of such technologies are vast, with the military and the infrastructure industry being the two most eminent cases. LÄS MER

 2. 2. Människans arbetsroll inom framtida produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :CAROLINE FORSBERG; MATILDA SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är ingen nyhet att samhället börjar anamma den nya tekniska revolution som pågår just nu. Mycket händer inom produktionsutveckling i och med det tyska myntade begreppet industri 4.0 som innebär inrättande av cyber-fysiska system i produktion. LÄS MER

 3. 3. Framtidens industri: Från visionen Industri 4.0 idag till verkligheten imorgon : En fallstudie på HordaGruppen AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Ekelöf; Mikaela Stålring; [2016]
  Nyckelord :Industry 4.0; Industrie 4.0; Future of industry; Cyber physical system; Internet of things; Artificial intelligence; Value network; Evolution; Revolution; AI; IoT; CPS; I40; Industri 4.0; Sakernas internet; Cyber fysiska system; Framtidens industri; Artificiell intelligens; Värde nätverk; Evolution; Revolution; AI; IoT; CPS; I40;

  Sammanfattning : Företags framtid ligger i dess egna händer; beroende på hur väl de anpassar sig till nya förutsättningar i alla dess former så kommer vissa att överleva medan andra går i graven. Under flera hundra år har utvecklingen inom industrin medfört att företag kommit och gått. LÄS MER

 4. 4. Simulative Evaluation of Security Monitoring Systems based on SDN

  Master-uppsats, KTH/Skolan för informations- och kommunikationsteknik (ICT)

  Författare :Alexandra Stagkopoulou; [2016]
  Nyckelord :SDN; Security; D DoS attacks; Monitoring System; OMNeT ; INET; SDN; Säkerhet; D DoS attacks; Övervakningssystem; OMNeT ; INET;

  Sammanfattning : Software Defined Networks (SDN) constitute the new communication paradigm ofprogrammable computer networks. By decoupling the control and date plane the networkmanagement is easier and more flexible. However, the new architecture is vulnerable to anumber of security threats, which are able to harm the network. LÄS MER

 5. 5. Obstacles to Continuous Integration for autonomous vehicles

  Master-uppsats, KTH/Maskinkonstruktion (Inst.)

  Författare :Aina Johansson; [2016]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Detta examensarbete studerar de hinder som uppstår vid implementation av Continuous Integration (CI), en agil utvecklingsmetod, på autonoma fordon. I och med att CI har blivit allt mer populärt, så är det aktuellt att utvärdera om det finns hinder för att använda sig av CI även för system som inte bara är rena mjukvarusystem. LÄS MER