Sökning: "Cyber threat"

Visar resultat 1 - 5 av 41 uppsatser innehållade orden Cyber threat.

 1. 1. Validating the Meta Attack Language using MITRE ATT&CK matrix

  Kandidat-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS); KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Oscar Åberg; Edvin Sparf; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : When more and more devices are getting connected to each other and to the internet, the security of such devices becomes increasingly important. For large organizations with hundreds or even thousands of connected devices, it can be hard to determine the weak spots of the network in terms of security. LÄS MER

 2. 2. Hotet från cyberrymden : regeringens formulering av informations- och cybersäkerhet - vad är problemet?

  Magister-uppsats, Försvarshögskolan/Statsvetenskapliga avdelningen

  Författare :Matilda Torell Sjölander; [2019]
  Nyckelord :Informations- och cybersäkerhet; demkrati; What is the problem represented to be; hotbildskonstruktion.;

  Sammanfattning : This thesis examines the Swedish Government Cyber Security Strategy laid out for the years 2016-2022 using Carol Bacchi’s discourse method and theory concept “What’s the problem represented to be” (WPR). The theoretical framework of the thesis also builds on critical theories on security- and threat perception following the concept of “exceptionalist securitising” and “diffusing insecurities”. LÄS MER

 3. 3. Integration of CTI into security management

  Master-uppsats, Luleå tekniska universitet/Institutionen för system- och rymdteknik

  Författare :Gergely Takacs; [2019]
  Nyckelord :Cyber Threat Intelligence; CTI; security management; information security; InfoSec; operational CTI; technical CTI; threat intelligence; TIP; threat information portal; cybersecurity; threat management; risk management; InfoSec management;

  Sammanfattning : Current thesis is a documentative approach to sum up experiences of a practical projectof implementing Cyber Threat Intelligence into an existing information securitymanagement system and delivering best practices using action design researchmethodology. The project itself was delivered to a multinational energy provider in 2017. LÄS MER

 4. 4. ALCOL : Probabilistic Threat Modelling of the Amazon Elastic Container Service Domain

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Jonathan Jefford-Baker; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Cloud computing is becoming an increasingly popular computation model for IT-infrastructures which has changed the notion of computing resources. Another concept that has become popular is containers which provides the capability to run applications isolated from each other while sharing the host’s operating system kernel. LÄS MER

 5. 5. Det moderna kriget och de hybrida hoten : Ett problem för Sveriges nationella säkerhetsstrategi?

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad; Högskolan i Halmstad

  Författare :Joakim Riberg; Johan Selin; [2019]
  Nyckelord :Gray zone; Hybrid threat; National Security Strategy; Prepare; Deter; Defend; Gråzon; hybrida hot; nationell säkerhetsstrategi; förbered; avskräck; försvara;

  Sammanfattning : Under 2014 genomförde Ryssland framför ögonen på resten av världen en annektering av Krimhalvön i Ukraina. Västvärlden var i det som närmast kan beskrivas som en chock över detta offensiva beteende. Utan någon förvarning så flyttade Ryssland med stöd av "små gröna män" fram sina positioner på Krimhalvön. LÄS MER