Sökning: "Cyber-fysiska system"

Visar resultat 1 - 5 av 8 uppsatser innehållade orden Cyber-fysiska system.

 1. 1. Optimization and investment decisions of electrical motors’ production line using discrete event simulation

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :ELLEN BURKHARDT; [2020]
  Nyckelord :Industry 4.0; Cyber-physical systems; Digital Twin; Simulation; Simulation process; Electro mobility; Verification and Validation; Plant Simulation; Industri 4.0; Cyber-fysiska system; Digital tvilling; simulering; simuleringsprocess; elektromobilitet; verifiering och validering; växtsimulering;

  Sammanfattning : More dynamic markets, shorter product life cycles and comprehensive variant management are challenges that dominate today's market. These maxims apply to the automotive sector, which is currently highly exposed to trade wars, changing mobility patterns and the emergence of new technologies and competitors. LÄS MER

 2. 2. AI in Simulated 3D Environments : Application to Cyber-Physical systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för elektroteknik och datavetenskap (EECS)

  Författare :Clément Sevy; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Over the past several years, UAVs (unmanned aerial vehicles) and autonomous systems in general, have become hot topics, both in academia and in industry. Indeed, the opportunities for the application of such technologies are vast, with the military and the infrastructure industry being the two most eminent cases. LÄS MER

 3. 3. Conceptualization anddevelopment of a standardizedframework for virtualcommissioning of modularassembly control systems

  Master-uppsats, KTH/Skolan för industriell teknik och management (ITM)

  Författare :Christian Arnet; [2019]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Today’s industries are challenged by an ongoing trend of more product variantsto meet differing customer needs. This leads to efficiency losses within traditionalproduction systems using fixed cycle times within an assembly line. Contrarily,flexible modular assembly systems are seen as a promising solution. LÄS MER

 4. 4. Människans arbetsroll inom framtida produktion

  Kandidat-uppsats, KTH/Industriell produktion; KTH/Industriell produktion

  Författare :CAROLINE FORSBERG; MATILDA SVENSSON; [2018]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Det är ingen nyhet att samhället börjar anamma den nya tekniska revolution som pågår just nu. Mycket händer inom produktionsutveckling i och med det tyska myntade begreppet industri 4.0 som innebär inrättande av cyber-fysiska system i produktion. LÄS MER

 5. 5. Framtidens industri: Från visionen Industri 4.0 idag till verkligheten imorgon : En fallstudie på HordaGruppen AB

  Kandidat-uppsats, Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT); Linnéuniversitetet/Institutionen för maskinteknik (MT)

  Författare :Alexander Ekelöf; Mikaela Stålring; [2016]
  Nyckelord :Industry 4.0; Industrie 4.0; Future of industry; Cyber physical system; Internet of things; Artificial intelligence; Value network; Evolution; Revolution; AI; IoT; CPS; I40; Industri 4.0; Sakernas internet; Cyber fysiska system; Framtidens industri; Artificiell intelligens; Värde nätverk; Evolution; Revolution; AI; IoT; CPS; I40;

  Sammanfattning : Företags framtid ligger i dess egna händer; beroende på hur väl de anpassar sig till nya förutsättningar i alla dess former så kommer vissa att överleva medan andra går i graven. Under flera hundra år har utvecklingen inom industrin medfört att företag kommit och gått. LÄS MER