Sökning: "Cybersäkerhet"

Visar resultat 1 - 5 av 167 uppsatser innehållade ordet Cybersäkerhet.

 1. 1. Cybersäkerhet i kommunala korridorer

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet/Förvaltningshögskolan

  Författare :Anna Isaksson; Marcus Ragnarsson; [2024-01-22]
  Nyckelord :Cybersäkerhet; Cyberattack; AI; Digitalisering;

  Sammanfattning : Syfte: Studiens syfte är att få förståelse för existerande uppfattningar, strategier och hantering av cyberhot som den kommunala förvaltningen utsätts för i samband med den accelererande digitaliseringen samt utvecklingen av artificiell intelligens. Teori: Den teoretiska referensramen utgår ifrån fem teman: AI, trög förvaltning i accelererande omvärld, arbetsmetoder kopplat till cybersäkerhet, medvetenhet och förberedelse/kapacitet. LÄS MER

 2. 2. Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar : En kvalitativ studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv.

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för ekonomi, samhälle och teknik

  Författare :Sophie Lindström; Julia Blomqvist; Julia Köhl; [2024]
  Nyckelord :Digital marknadsföring; Personaliserad marknadsföring; CRM; Köpprocess; Artificiell intelligens;

  Sammanfattning : SAMMANFATTNING  Datum: 2024-01-11  Nivå: Kandidatuppsats i Företagsekonomi, 15 hp   Institution: Akademin för Ekonomi, Samhälle och Teknik, Mälardalens Universitet   Författare: Julia Blomqvist                 Julia Köhl                           Sophie Lindström                            02/04/16                         97/07/16                                  00/06/10  Titel: Effekten av AI på den digitala personaliserade marknadsföringen: möjligheter och utmaningar. - En studie kring hur AI påverkar den digitala personaliserade marknadsföringen ur ett företagsperspektiv. LÄS MER

 3. 3. Cyberhygien hos högskolestudenter - Vilka åtgärder behövs för att upprätthålla en god cyberhygien bland högskolestudenter i Sverige

  Kandidat-uppsats, Stockholms universitet/Institutionen för data- och systemvetenskap

  Författare :Marina Vacari; Cecilia Eriksson; [2024]
  Nyckelord :Cyberhygien; cyberattacker; cyberhot; online integritet; säkerhet; informationssäkerhet;

  Sammanfattning : Den digitala interaktionen har blivit en väsentlig del av individers vardag. Ökad användning av digitala tjänster har också lett till en exponentiell ökning av diverse cyberhot. LÄS MER

 4. 4. Förändringar vid införande av cybersäkerhetsdirektiv hos kommuner : En kvalitativ kartläggning över vilka förändringar som kan uppstå i svenska kommuner till följd av EU-direktiv för cybersäkerhet

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för informatik och media

  Författare :Sandra Ström; Matilda Plyhr; [2024]
  Nyckelord :NIS directive; NIS 2 directive; Municipality; Cyber security; Information security; IT security; EU directive; Change; NIS-direktivet; NIS 2-direktivet; Kommun; Cybersäkerhet; Informationssäkerhet; IT-säkerhet; EU-direktiv; Förändring;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate changes in municipalities that occur when the NIS and NIS 2 directives are introduced. The changes refer to internal and external changes that municipalities experience. Furthermore, an increased threat of cyber attacks as well as a lack of cyber security is the basis for conducting the survey. LÄS MER

 5. 5. Artificell intelligens inom cybersäkerhet : En studie av den svenska banksektorn

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Ludvig Ferlander; Linus Gustavsson; [2024]
  Nyckelord :Artificiell intelligens AI ; cybersäkerhet; ekonomisk brottslighet; bank; Technology-Organization-Environment ramverk;

  Sammanfattning : In an increasingly digitalized society, the cyber threats faced by banks have become more extensive and complex. At the same time, artificial intelligence has developed into a powerful and disruptive technology that can be used to strengthen cybersecurity and counter financial crime, among other things. LÄS MER