Sökning: "Cybersex"

Hittade 5 uppsatser innehållade ordet Cybersex.

 1. 1. SEND NUDES! Media Preference Choices for Cybersex Engagement in Long-Distance Romantic Relationships

  Master-uppsats, Institutionen för tillämpad informationsteknologi

  Författare :Linnea Nordqvist; Anastasia Exner; [2020-09-03]
  Nyckelord :Long-distance romantic relationships; Cybersex; Communication technology; Media Synchronicity Theory; Media Richness Theory; Media preferences;

  Sammanfattning : Based on Media Richness Theory and Media Synchronicity Theory, the present study tests the theories' applicability in predicting media preferences to engage in cybersex among individuals involved in long-distance romantic relationships. The study examines and further develops the research field, testing for correlations between different demographic and relationship variables and medium preferences. LÄS MER

 2. 2. Feministiska teorier och cam-girls : en studie om det digitalas möjliggörande och risker för cybersexarbetare

  Kandidat-uppsats, Lunds universitet/Avdelningen för digitala kulturer

  Författare :Klara Ekstrand; [2019]
  Nyckelord :Cam-girls; camming; feminism; feminist porn; pornography; sex work; cyberfeminism; digital culture; technology; cybersex; Cultural Sciences;

  Sammanfattning : This study’s aim is to investigate the digital aspects of camming and what possibilities, risks and threats cam-girls face. Furthermore the study intends to examine the feministic possibilities and aspects of camming and if pornographic material produced by cam-girls can be considered feminist porn. LÄS MER

 3. 3. I GRÄNSLANDET MELLAN FANTASI OCH VERKLIGHET

  Master-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Ulrika Gustafsson; [2017]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Syftet med denna kvalitativa studie var att undersöka upplevelsen av nätsexkontakter under samtidig parrelation. Intervjuer genomfördes med sex informanter som levde i en parrelation och som samtidigt hade andra sexuella kontakter på nätet. LÄS MER

 4. 4. SVÅRIGHETEN ATT TALA OM SEX I TERMER AV MISSBRUK, EN STUDIE OM HUR ÖPPENVÅRDEN BEDÖMER OCH BEMÖTER PERSONER MED SEXMISSBRUK

  Kandidat-uppsats, Malmö högskola/Fakulteten för hälsa och samhälle (HS)

  Författare :Sophia Sterup Preijde; [2015]
  Nyckelord :Cybersex; DSM; Hypersexuality; Sex addiction; Social Work;

  Sammanfattning : Internet is today described as a new platform for sex and sexual encounters with unlimited access to anonymous sex, cybersex and pornography due to the expansion of Internet throughout the word. Computers provide new technology and the possibility of constant access via phones, tablets and computers. LÄS MER

 5. 5. Sexmissbruk – Faktorernas samexistens med begreppet sexmissbruk inom forskningsvärlden.

  Kandidat-uppsats, Mittuniversitetet/Avdelningen för socialt arbete

  Författare :Sofie Edlund; [2013]
  Nyckelord :Sex addict - Sex addiction – Sexual addiction - Define sexual addiction – Factors and sexual addiction.;

  Sammanfattning : Sexmissbrukets underliggande orsaker skiljer sig åt och detta beror på flera faktorer som exempelvis internet, alkohol och droger. Denna studie behandlar sexmissbrukets utveckling under åren 1990 till 2000. LÄS MER