Sökning: "Cykelbud"

Hittade 3 uppsatser innehållade ordet Cykelbud.

 1. 1. Matkurir – när algoritmer leder vägen En studie om att handskas med problem och svåra förutsättningar i det (o)moderna plattformsarbetet matkurir

  Kandidat-uppsats, Göteborgs universitet / Institutionen för sociologi och arbetsvetenskap

  Författare :Madelene Ruthberg; [2021-03-30]
  Nyckelord :Matkurir; Plattformsekonomi; Cykelbud; Värdighet; Maktresurser; Sorti; Protest; Olydnad; Motstånd;

  Sammanfattning : Studien handlar om arbetet matkurir. Arbetet organiseras via sofistikerade IT system, ochsom sådant är det ett relativt nytt fenomen på svensk arbetsmarknad. Matkurir tillhör denplattformsbaserade arbetsmarknaden. LÄS MER

 2. 2. Kontrollerad Frihet : En antropologisk studie av cykelbuds upplevelse av arbete inom plattformsekonomin

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för kulturantropologi och etnologi

  Författare :Hilda Pettersson; [2019]
  Nyckelord :Plattformsekonomi; arbete; arbetsvillkor;

  Sammanfattning : Både kritik och beröm har riktats mot plattformsekonomin, en ny form av ekonomi i vilken arbete förmedlas via digitala plattformar. De fördelar med plattformsekonomin som tenderar att lyftas är friheten och flexibiliteten arbetare kan åtnjuta genom att själva bestämma när de vill arbeta. LÄS MER

 3. 3. En droppe i havet - om statliga universitets investeringar i fossilindustrin.

  Magister-uppsats, Göteborgs universitet/JMG - Inst f journalistik och masskomm

  Författare :Frida Geisler; Axel Norén; [2016-08-19]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Av rättighetsskäl finns inte denna uppsats i fulltext. Den kommer att laddas upp i juni 2017... LÄS MER