Sökning: "Cykla"

Visar resultat 1 - 5 av 144 uppsatser innehållade ordet Cykla.

 1. 1. Hur kan väghållningen utformas för att främja hållbart resande vintertid? : En undersökning av sopsaltning som metod för att öka cykling vintertid i Avesta

  Master-uppsats, KTH/Hållbar utveckling, miljövetenskap och teknik

  Författare :Elin Rabb; [2023]
  Nyckelord :Sweepsalting; winter maintenance; cycling; skid control; salt; sustainable travel; Sopsaltning; vinterväghållning; cykling; halkbekämpning; salt; hållbart resande;

  Sammanfattning : Sverige behöver öka andelen hållbara resor för att minska den negativa påverkan på miljön. Två positiva effekterna med cykling är den förbättrade folkhälsan och att det är mer energieffektivt än att resa med bil. Idag är omkring 40% av alla bilresor kortare än 5km. LÄS MER

 2. 2. Cykelinfrastruktur på landsbygd i Skåne

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Lunds universitet/Trafik och väg

  Författare :Nicole Elvirsson; [2023]
  Nyckelord :Cykel; landsbygd; hållbar mobilitet; cykelvänlighet; trafiksäkerhet. Bicycle; countryside rural; sustainable mobility; bike ability; traffic safety.; Technology and Engineering;

  Sammanfattning : Denna rapport är resultatet av ett examensarbete för institutionen Trafik och samhälle på Lunds tekniska högskola. Syftet med rapporten är att skapa förståelse för hur det ser ut när det kommer till cykling utanför tätort, även kallat landsbygdsmiljö, och vad som behövs för att fler ska välja cykel som färdmedel även utanför tätort. LÄS MER

 3. 3. Det ska vara roligt att röra på sig : En kvalitativ studie om förskolebarns uppfattningar av rörelseglädje

  Uppsats för yrkesexamina på grundnivå, Jönköping University/Högskolan för lärande och kommunikation

  Författare :Frida Billengren; Anna-Sara Clason; [2023]
  Nyckelord :förskola; barn; fysisk aktivitet; rörelseglädje; barns uppfattningar; hälsa och välbefinnande;

  Sammanfattning : Studiens syfte är att bidra med kunskap om förskolebarns uppfattningar och upplevelser av rörelseglädje i förskolan. Studien är kvalitativ och nio förskolebarn som är mellan fyra och sex år gamla har deltagit i semistrukturerade intervjuer. LÄS MER

 4. 4. Skolvägen ur barns perspektiv : en studie över barns rörelse genom sin närmiljö

  Kandidat-uppsats, SLU/Dept. of Landscape Architecture, Planning and Management (from 130101)

  Författare :Louise Pira; [2023]
  Nyckelord :barns perspektiv; barns hälsa; rörelsefrihet; trafikmiljö; vardagsmiljö; trygghet; säkerhet;

  Sammanfattning : Att barn har tillgång till en trygg och säker skolväg är grundläggande för barns rörelsefrihet. En bra skolväg har potentialen att öka barns fysiska aktivitet och självständiga rörelse. LÄS MER

 5. 5. Vänskapens gestaltning : En komparativ narratologisk studie av vänskapsmotivet i tre samtida ungdomsromaner

  Kandidat-uppsats, Mälardalens universitet/Akademin för utbildning, kultur och kommunikation

  Författare :Agnes Lindholm; [2023]
  Nyckelord :Karaktärsanalys; Motivstudie; Narratologi; Ungdomslitteratur; Vänskapsmotivet;

  Sammanfattning : Syftet med denna studie är att analysera och jämföra hur vänskapsmotivet framträder och används för att gestalta karaktärerna i ungdomsromanerna "Vi ska ju bara cykla förbi" av Ellen Strömberg, "Det är någonting som drar i mig" av Elin Persson och "En helt vanlig supernova" av Katja Timgren. Studien syftar också till att undersöka och jämföra hur vänskapsrelationerna i verken utvecklas under berättelsernas gång. LÄS MER