Sökning: "Cystic fibrosis"

Visar resultat 1 - 5 av 17 uppsatser innehållade orden Cystic fibrosis.

 1. 1. Att drunkna utan vatten: en litteraturstudie om att leva med cystisk fibros

  Kandidat-uppsats, Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd; Högskolan i Halmstad/Akademin för hälsa och välfärd

  Författare :Jamilah Svensson; Lina Dahlgren; [2019]
  Nyckelord :Cystic fibrosis; experience; self-care; suffering; Cystisk fibros; egenvård; erfarenhet; lidande;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros (CF) är inte längre en barnsjukdom eftersom 95% lever upp i vuxen ålder. Sjukdomen har stor påverkan på kroppens organ där lungorna och mag-och tarmkanalen är främst utsatta. Behandlingen är krävande och består till stor del av egenvård. Syfte: Syftet var att belysa personers erfarenheter av att leva med CF. LÄS MER

 2. 2. Erfarenheter hos människor med Cystisk fibros – om hur det är att bli ung vuxen

  Kandidat-uppsats,

  Författare :Hanna Groustra; Tim Karlsson; [2018-01-25]
  Nyckelord :cystisk fibros; delaktighet; transition; ung vuxen; självbestämmande; patientupplevelse;

  Sammanfattning : Bakgrund: Cystisk fibros (Cf) är en sjukdom som kräver omfattande egenvård med olikaformer av medicinsk, fysisk och respiratorisk behandling. Runt 20 barn föds med Cf i Sverigevarje år. I landet finns det cirka 670 personer diagnostiserade med sjukdomen. LÄS MER

 3. 3. Hur påverkar fysisk aktivitet personer med cystisk fibros?

  Kandidat-uppsats, Uppsala universitet/Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

  Författare :Anna Hägg; [2018]
  Nyckelord :Cystic fibrosis; physical activity; lung function; lung capacity; spirometry; quality of life; Cystisk fibros; fysisk aktivitet; lungfunktion; lungkapacitet; spirometri; livskvalitet;

  Sammanfattning : BAKGRUND: Personer med cystisk fibros (CF) har bland annat på grund av tjockt slem i lungorna försämrad lungfunktion och lungkapacitet. Den nedsatta hälsan leder i många fall till en nedsatt livskvalitet. LÄS MER

 4. 4. Mellan hopp och förtvivlan - patienters erfarenheter av att vänta på en lungtransplantation : En litteraturöversikt

  Magister-uppsats, Ersta Sköndal högskola/Institutionen för vårdvetenskap

  Författare :Ulrika Skogeland; [2017]
  Nyckelord :Lungtransplantation; väntelista; palliativ vård; hopp; mening;

  Sammanfattning : Bakgrund: Vid livshotande lungsjukdomar såsom vid kronisk obstruktiv lungsjukdom, cystisk fibros, interstitiella lungsjukdomar och pulmonell arteriell hypertension finns möjligheten till förlängt liv vid en lungtransplantation. En lungtransplantation är endast möjlig om en donator eller donatorns anhöriga sagt ja till att donera organ vid konstaterad hjärndöd. LÄS MER

 5. 5. Perceived Social Support of Children with Severe Chronic Physical Health Conditions : A Systematic Literature Review

  Magister-uppsats, Högskolan i Jönköping/HHJ. CHILDHögskolan i Jönköping/HLK, CHILD

  Författare :Margarete Hoppe; [2016]
  Nyckelord :Perceived social support; psychosocial support; child’s perspective; children; chronic illness; physical health condition; cancer; cystic fibrosis; CF; HIV; diabetes; asthma;

  Sammanfattning : .... LÄS MER